Advisory

Poslovno savjetovanje

Vodimo vas gdje želite biti.

Poslovno savjetovanje

Spajanja i Preuzimanja
Dubinski pregled
Restrukturiranje
Studije izvedivosti
Spajanja i Preuzimanja
Merger and Acquistions

Spajanja i preuzimanja

Ekspanzija društva, strateško preusmjeravanje ili reorganizacija: u području spajanja i preuzimanja javljaju se prilike i mogućnosti za povećanje vrijednosti društava svih veličina u svakom sektoru. Ovi korporativni izazovi, međutim, mogu biti popraćeni značajnim rizicima za poslovanje društava te za donositelje poslovnih odluka. S obzirom na činjenicu da transakcije, poput kupnje i prodaje, nisu dio svakodnevnog poslovanja društva, savjetujemo vam da potražite pomoć jednog od naših stručnjaka.

Naša filozofija (kombiniranog savjetovanja) pruža idealnu podlogu za usluge koje pružamo u okviru financijskih rješenja umrežavanjem stručnjaka iz različitih područja i tržišta te povezivanjem s poreznim i drugim profesionalcima.

Naše usluge

 • Sveobuhvatna podrška u transakcijskim projektima, izrada i izvršenje kompletnih procesa spajanja i preuzimanja
 • Procjena poslovnih planova, priprema svih materijala koji se odnose na ponude i Informativni memorandum
 • Podrška u potrazi za kupcem/prodavateljem
 • Priprema i podrška u pregovorima s investitorima
 • Procjene temeljene na diskontiranom novčanom toku i/ili usporedivim modelima
 • Financijsko, poslovno, tržišno, upravljačko i porezno dubinsko snimanje
 • Upravljanje integracijom nakon spajanja
Dubinski pregled
Financial Due Dilligence

Dubinski pregled

Izraz  dubinski pregled odnosno "Due Diligence" opisuje pažljivu, sustavnu i detaljnu istragu, pregled i analizu podataka kandidata za investiranje, preuzimanje ili spajanje ili objavljivanje tih informacija od strane samog kandidata. Dubinski pregled se proteže izvan formalne revizije, i ne ograničava se samo na godišnja financijska izvješća ili poslovne knjige.

U Financijskom dubinskom pregledu naša podrška obično će uključivati sljedeće aktivnosti:

 • Analiza financijske situacije
 • Vrednovanje važnih računovodstvenih dokumenata u smislu promjena u procjenama i računovodstvenih promjena
 • Ocjenjivanje ugovora sklopljenih s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima s obzirom na njihov utjecaj na imovinu, financije i prihod od ciljne kompanije
 • Izračunavanje parametara relevantnih za utvrđivanje prodajne cijene, npr. EBITDA i EBIT
 • Analiza prihoda od prodaje i marža sukladno kompanijama u sektoru
 • Ispitivanje postojećih financijskih prognoza i uspostavljanje alternativa
 • Revizija matematičke točnosti integriranog planiranja

Ostale usluge vezane za Dubinski pregled:

 • Prepoznavanje (određivanje) mogućih prepreka
 • Analiza kompanije radi identifikacije nosioca vrijednosti kompanije i odlučujućih čimbenika uspjeha i rizika
 • Savjetovanje o sturkturi posla (akvizicijsko strukturiranje)
 • Vrednovanje ciljeva

Osim Financijskog dubinskog pregleda kod akvizicije kompanije od velike je važnosti i Porezni dubinski pregled.

 
Restrukturiranje
Financial restructuring

Restrukturiranje

Korporativne krize se događaju. Uzroci mogu biti tržišne promjene (npr. pad prodaje, konkurencija, tehnološke promjene), promjene unutar društva (npr. kontrola, novčani tok, kreditna sposobnost, temeljni kapital, upravljanje, transparentnost) i makro-ekonomske promjene (ekonomska situacija, propisi, zakoni, državne intervencije). Primjenom odgovarajućih strategija reorganizacije trebala bi se povećati važnost obaveza svih interesnih skupina.

Naše usluge:

 • Analiza postojeće situacije, potreba za kratkoročnom i srednjoročnom likvidnošću
 • (Strateške) Poslovne revizije
 • Priprema i nezavisno ispitivanje koncepata reorganizacije
 • Analiza kriznih čimbenika i prijedlozi za poboljšanje radnog učinka
 • Priprema planskih scenarija korištenjem simulacijskih modela
 • Prognoze u vezi nastavka rada
 • Ekonomska podrška u mjerama restrukturiranja, uključujući kontroliranje mjera
 • Potraga za investitorima (financijskim i strateškim) kako bi osigurali dugoročni nastavak poslovanja
 • Pomoć oko pitanja financiranja i pregovora s bankom
Studije izvedivosti
Feasibility study

Studije izvedivosti

Izrada studija izvedivosti („feasibility study“) je proces kojim se provjerava opravdanost financiranja projekta odnosno to je početna točka za odlučivanje o realizaciji projekta. Studija izvedivosti je pisani dokument koji osim detaljnog opisa poslovnih planova i načina financiranja projekta sadrži i podatke o tržištu (potrebe, kapaciteti, cijene, konkurencija), te o kapitalnim investicijama i tehničkim karakteristikama istih. Studija također uključuje izračune financijske efikasnosti projekta te simulaciju osjetljivosti tih parametara na promjene u ključnim ulaznim postavkama. Osnovni dijelovi studije izvedivosti su najčešće:

 • Namjena i opseg dokumenta
 • Opis poslovanja poduzetnika
 • Opis projekta
 • Opis proizvoda ili usluge koji su posljedica provođenja projekta
 • Analiza tržišta
 • Analiza prodajnih kanala
 • Analiza potreba za zaposlenicima
 • Projekcije poslovanja projekta
 • Financijski pokazatelji
 • Testiranje osjetljivosti modela
 • Sažetak/zaključak

Kontaktirajte nas


Kontaktirajte nas već danas i saznajte kako stvaramo vrijednost našim klijentima.
Reno Budic
Reno Budić
Managing Partner
Strategic Advisory
Sonja Hecker-Tafra
Sonja Hecker Tafra
Partner
Audit, Advisory
Kresimir Lipovscak
Krešimir Lipovšćak
Partner
Tax, Regulatory