Digitalni nomadi u Hrvatskoj

7.3.2023.
digitalni nomadi u hrvatskoj

Koji su uvjeti da digitalni nomad dobije privremeni boravak u Hrvatskoj?

  • rad na daljinu za stranog poslodavca ili za vlastito društvo koje nije registrirano u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske
  • imati sredstva za uzdržavanje
  • imati zdravstveno osiguranje
  • ne smije biti osuđen za kazneno djelo u matičnoj državi ili državi u kojoj je osoba boravila jednu godinu prije dolaska u Republiku Hrvatsku
  • valjani dokumenti

 

Gdje digitalni nomad može predati zahtjev za rad iz Hrvatske?

Digitalni nomad može raditi iz Hrvatske na način da podnese zahtjev za privremeni boravak na jedan od sljedećih načina:

  • online,
  • na MUP-u (u nadležnoj policijskoj upravi/ policijskoj postaji), ili
  • u veleposlanstvu/konzulatu Republike Hrvatske, ako mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza.

 

Može li digitalni nomad sa sobom povesti i članove svoje obitelji?

Da. Digitalnom nomadu kojem je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj mogu se u Republici Hrvatskoj pridružiti članovi uže obitelji.

 

Koliko dugo digitalni nomad može raditi iz Hrvatske?

Najdulje do godine dana. Nakon što digitalnom nomadu istekne dozvola za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, po proteku daljnjeg roka od šest mjeseci može ponovno podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravka digitalnog nomada.

 

Gdje digitalni nomad plaća porez na dohodak?

Osobe koje imaju status digitalnog nomada u Republici Hrvatskoj ne plaćaju porez na dohodak. Također, za tako ostvarene primitke ne postoji obveza izvješćivanja.

 

Postoji li rizik kreiranja stalne poslovne jedinice i plaćanja poreza na dobit?

U slučaju da digitalni nomadi, a posebno oni na rukovodećim pozicijama, rade na lokacijama na kojima njihov poslodavac nema pravnu prisutnost (npr. u Republici Hrvatskoj), aktivnosti digitalnog nomada mogu dovesti do kreiranja stalne poslovne jedinice što bi dovelo do oporezivanja porezom na dobit sve dobiti koja se može pripisati stalnoj poslovnoj jedinici inozemnog poduzetnika u Republici Hrvatskoj.

Stoga, svaki aranžman bi trebao biti zasebno ispitan i testiran za potrebe utvrđivanja rizika kreiranja stalne poslovne jedinice u Republici Hrvatskoj.

 

 

Što se događa s doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje? 

Osoba koja ima status digitalnog nomada u Republici Hrvatskoj ne plaća obvezne doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U određenim uvjetima je moguće da se strano zdravstveno osiguranje digitalnog nomada prizna u Hrvatskoj, no ukoliko isto nije priznato ili digitalni nomad nije regulirao zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj, obvezan je sam snositi troškove korištenja zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi.