e-commerce webinar

EU E-commerce webinar

Stručnjaci iz cijele Crowe Global mreže raspravljat će o novim EU regulativama o e-trgovini PDV-a koja su stupila na snagu 1. srpnja 2021. godine.