Audit

Revizija

Usredotočeni na vaše poslovanje.

Revizija

Godišnje revizije, uvidi i ostali angažmani
Korporativno računovodstvo
Korporativno upravljanje i usklađenost
  Istraga prijevara i dokazna revizija
Procjene vrijednosti
Godišnje revizije, uvidi i ostali angažmani
Audit

Godišnje revizije, uvidi i ostali angažmani

Cilj zakonski obvezne kao i dobrovoljne revizije je izražavanje revizorskog mišljenja o tome da li su financijska izvješća sastavljena u skladu sa zakonskim zahtjevima i pružiti što je moguće točnije podatke o situaciji vezano za imovinu, financije i prihode. Nadalje, time se utvrđuje da li ocjena stanja korespondira s godišnjim financijskim izvještajima.

Reviziju vaših godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja izvršavamo u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima za sve vrste tvrtki, svih veličina, bez obzira na sektor kojem pripadaju.

Revizije koje pružamo u skladu su s revizorskim pristupom orijentiranom rizicima, koji se temelji na nacionalnim i međunarodnim pravilima i načelima provođenja revizije. Naša revizija uključuje istragu operativnih postupaka i kontrola koje se provode i koje su postavljene te njihov utjecaj na djelotvornost sustava unutarnjih kontrola.

Možemo provesti sljedeće revizije za vas:

 • Dobrovoljna revizija financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja („HSFI“)
 • Obavezna revizija financijskih izvještaja u skladu s HSFI
 • Dobrovoljna revizija financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („MSFI“)
 • Obavezna revizija financijskih izvještaja u skladu s MSFI
 • Obavezna revizija financijskih izvještaja u skladu s MSFI I zahtjevima HANFE
 • Revizija u skladu s Handelsgesetzbuch („HGB”)
 • Revizija grupnog izvještajnog paketa u skladu s računovodstvenim politikama Grupe
 • Revizija neprofitnih organizacija
 • Revizija sredstava iz Fondova
 • Revizija povećanja kapitala
 • Revizija pripajanja
 • Revizija podjele društva
 • Revizija osnivanja
 • Revizija unaprijed dogovorenih procedura i postupaka
 • Interna revizija
 • Uvid u poslovanje (limited review) u skladu s HSFI
 • Uvid u poslovanje (limited review) u skladu s MSFI
 • Revizija sustava unutarnjih kontrola (ICS), sustava za upravljanje rizicima (RMS) ili Compliance Management sistema (CMS)
Korporativno računovodstvo
Corporate Accounting

Korporativno računovodstvo

Crowe revizori pružaju vam sljedeće usluge u skupini računovodstva i u skladu s nacionalnim (HSFI) i međunarodnim (MSFI) računovodstvenim načelima:

 • Priprema konsolidiranih financijskih izvještaja, uključujući sustav izvještavanja
 • Postavljanje grupnih izvještaja
 • Sastavljanje izvještajnih paketa
 • Priprema internog priručnika (Grupni računovodstveni priručnici)
 • Posebna pitanja koja se odnose na konsolidaciju
Korporativno upravljanje i usklađenost
Corporate

Korporativno upravljanje i usklađenost

Usklađenost (kao sukladnost s pravilima), u poslovnom smislu, koristi se za opisivanje usklađenosti sa zakonima i smjernicama, ali također i pravilima struke.

Usklađivanje danas nije samo vruća tema zbog brojnih korporativnih skandala, već i zbog toga što usklađenost upravljačkim tijelima predstavlja veliki izazov. To je zato što su se zakonski uvjeti povećali i postali manje transparentni. Naši revizori će procijeniti vaše propise o korporativnom upravljanju i usklađenosti, te će vas savjetovati u vezi s postavljanjem i poboljšanjem vašeg korporativnog upravljanja.

Možemo vam pružiti sljedeće usluge:

 • Razvoj internog sustava upravljanja rizicima usklađenosti
 • Realizacija preporuka
 • Optimizacija internog sustava upravljanja rizicima usklađenosti
 • Izrada kontrolnih postupaka i komunikacijskih procesa
  Istraga prijevara i dokazna revizija
Forensic Audit

Istraga prijevara i dokazna revizija

Svaka kompanija može biti pod utjecajem prijevare, mita i korupcije koju mogu slijediti financijski gubitci i velika šteta za ugled kompanije.
Naš tim za reviziju (diskretno) pruža uslugu istrage u slučaju sumnje ili oštećenja i može vam pomoći spriječiti štetu.

Možemo vam ponuditi sljedeće:

 • Posebne istrage za potrebe sudske dokumentacije
 • Analizu podataka za potrebe suda
 • Preporuku za optimizaciju vaše organizacije
 • Provedbu preventivnih mjera i kontrola
Procjene vrijednosti
Due Dillegence

Procjene vrijednosti

Postoji mnogo različitih razloga zbog kojeg je potrebna procjena vrijednosti nekog društva. U većini slučajeva, procjena služi za izražavanje prodajne ili kupovne cijene društva. Međutim, u okviru upravljanja društvima koje je orijentirano na vrijednost (vrijednost dionica) i u slučaju (međunarodnog) računovodstva, u današnje vrijeme postoji povećana potražnja za izradom procjena društava.

Pružamo vam procjenu društva u sljedećim slučajevima:

 • Prodaja ili kupnja društva ili njegovog djela
 • Inicijalne javne ponude
 • Povlačenje partnera iz partnerstva
 • Određivanje omjera razmjene dionica u slučaju spajanja društava
 • Isključivanje članova iz društva s ograničenom odgovornošću uz financijsku nagodbu
 • Proporcionalno ili neproporcionalno razdvajanje uz financijsku nagodbu
 • Procjena vrijednosti dionica u slučaju ugovorenog prestanka društva s ograničenom odgovornošću ili ostvarivanja ugovorenog prava preuzimanja

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas već danas i saznajte kako stvaramo vrijednost našim klijentima. 
Sonja Hecker-Tafra
Sonja Hecker Tafra
Partner
Audit, Advisory