daně

Novinky v oblasti sociálního pojištění a přeshraniční práce na dálku (tzv. telework)

Lucie Javorová
28.08.2023
daně
S účinností od 1. července 2023 uzavřela Česká republika Rámcovou dohodu k aplikaci čl. 16(1) nařízení ES č. 883/2004. Tato dohoda stanovuje výjimku z obecných koordinačních pravidel EU v oblasti sociálního zabezpečení a zjednodušuje tak podmínky pro sociální pojištění zaměstnanců pracujících na dálku z jiného státu.

Podle obecných koordinačních pravidel zaměstnanec pracující z domova v jednom členském státě pro zahraničního zaměstnavatele z jiného členského státu podléhá zahraničnímu pojistnému systému, pokud rozsah jeho práce v zemi bydliště nepřekročí limit 25 % jeho celkové pracovní doby. V případě překročení tohoto limitu podléhá zaměstnanec pojistným předpisům státu svého bydliště.

Nová Rámcová dohoda umožňuje setrvání v pojistném systému v zemi zaměstnavatele, i pokud je limit 25 % překročen, avšak rozsah práce na dálku ve státě bydliště nepřesáhne 50 % pracovní doby. Dále musí být splněno, že:

  • zaměstnanec vykonává práci na dálku ze svého bydliště, které se nachází v České republice, a sídlo/ provozovna zaměstnavatele se nachází v jiném signatářském členském státě nebo naopak (tj. bydliště je v jiném signatářském členském státě a sídlo/ provozovna zaměstnavatele je v České republice);
  • zaměstnanec práci na dálku vykonává pomocí informačních technologií (tj. nejedná se o manuální činnosti, prezenční výkon práce na pobočce či navštěvování klientů ve státě bydliště);
  • zaměstnanec a zaměstnavatel požádají o výjimku dle Rámcové dohody (tj. o udělení certifikátu A1, který vystaví kompetentní instituce v zemi zaměstnavatele – v ČR se jedná o ČSSZ).

Žádost o výjimku lze podat pouze ve vztahu ke státům, které k Rámcové dohodě přistoupily. Krom České republiky se v současnosti jedná o Belgii, Finsko, Francii, Holandsko, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maltu, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

O udělení výjimky je možné žádat na období od 1.7.2023 až na dobu 3 let, a to i opakovaně a se zpětnou platností 3 měsíce (za podmínky úhrady pojištění v zemi zaměstnavatele). U žádostí podaných nejpozději dne 30.6.2024 je umožněné podat žádost o výjimku zpětně až k 1.7.2023 (tj. až o 12 měsíců zpětně a opět za podmínky, že během tohoto období byly příspěvky na sociální zabezpečení placeny ve státě sídla zaměstnavatele).

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství