tax

Změna ve zdanění akciových plánů

Jiří Šindelář
24.01.2024
tax
V rámci dnešního newsletteru bychom Vás rádi informovali o významné změně v oblasti poskytování zaměstnaneckých akcií a podílů. Jedná se o oblíbený benefit pro zaměstnance, který doposud nebyl nijak v daňových předpisech přesně vymezen. Často jsou tyto programy zaváděny ze strany zahraničních mateřských společností, nicméně mají dopad pro zaměstnance co akcie či podíly nabývají.

Zákon o daních z příjmů s účinností od 1. ledna 2024 vymezuje u příjmů ze závislé činnosti okamžiky, které nově ukládají povinnost zdanění v okamžiku, kdy zaměstnanecký podíl nebo akcie je nabyta. Mezi tyto okamžiky patří nově např. okamžik, ke kterému zaměstnanec přestane vykonávat činnost u daného zaměstnavatele, dojde k okamžiku převodu daného podílu či akcie (zde má zaměstnance o této skutečnosti povinnost informovat zaměstnavatele), okamžik uplynutí 10 let ode dne nabytí podílu nebo obce atd.

Je tedy zřejmé, že nově zákon o daních z příjmů „posouvá“ okamžik zdanění na jinou skutečnost než byla doposud. Bohužel daná změna se nepromítla do předpisů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, kde zdanění se stále bude řídit doposud platnými výkladovými pravidly. Zaměstnanec nesmí také zapomenout na zdanění v rámci svého daňového přiznání v okamžiku, kdy tyto cenné papíry prodává (pokud není příjem osvobozen), diskutovaná změna totiž mění pravidla zdanění v okamžiku, kdy jsou akcie nabývány.

Pokud si přejete danou oblast blíže analyzovat, prosím kontaktujte nás. Máme bohaté zkušenosti se zaváděním či revizí těchto zaměstnaneckých benefitů a rádi Vám pomůžeme.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe