deadline

Termín pro podání přiznání daní z příjmů fyzických i právnických je tady!

Autoři: Barbora Halousková, Andrea Kleinová
21. 5. 2021
deadline
Propásli jste jak klasickou tříměsíční, tak v případě podání elektronickou formou o měsíc prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání? Nestihli jste nebo se obáváte, že nestihnete ani sice opožděné, ale sankcemi nezatížené podání v rámci generálního pardonu za strany ministryně financí (u papírové formy do 3. května 2021 a u elektronické formy do 1. června 2021)? Nemusíte mít obavy. V případě podání přiznání daňovým poradcem je lhůta pro podání prodloužena až na 6 měsíců, letos tedy do 1. července 2021. 

Navíc díky změně umožňující podání plné moci až do konce lhůty pro podání přiznání daňovým poradcem tak máte šanci splnit svůj závazek vůči správci daně včas a bez postihu ještě teď.

Níže můžete nalézt grafické znázornění jednotlivých lhůt pro různé způsoby podání platné od letošního roku (kromě již zmíněného letošního generálního pardonu):

termíny

Zdroj: důvodová zpráva k zákonu č. 283/2020 Sb.

Ještě delší prodloužení je možné na základě žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání až o 3 měsíce a v případě, že poplatník disponuje příjmy ze zahraničí, platí možnost prodloužení lhůty až na 10 měsíců, tedy dokonce až k prvnímu listopadovému pracovnímu dni. Nicméně takovouto žádost je zapotřebí náležitě odůvodnit, jelikož správce daně rozhoduje o závažnosti důvodů, které jsou v žádosti uvedeny, a na prodloužení lhůty není právní nárok. Tato žádost musí být správci daně doručena nejpozději v den uplynutí lhůty pro podání přiznání. Přijetí žádosti navíc v obvyklé situaci podléhá správnímu poplatku, ale poplatky spojené se žádostmi podanými v období od 1. ledna do 16. srpna 2021 jsou prominuty rozhodnutím ministryně financí.

Pokud se tedy potřeba prodloužení lhůty z jakéhokoli důvodu týká právě Vás, neváhejte nás kontaktovat. Můžeme Vám pomoci jak se sestavením žádosti o prodloužení lhůty, tak se samotnou kalkulací daně a podáním přiznání příslušnému finančnímu úřadu.

 

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství