industriesAlb

Sektorët e Industrisë

Industritë

Firma jonë ofron një ekspertizë teknike të gjerë dhe njohuri të thellë mbi tregun lokal në auditim, taksa dhe shërbime këshillimi për klientët të cilët operojnë në sektorë dhe industri të ndryshme, përfshirë entitetet e mesme dhe të mëdha.

Jemi të përkushtuar në ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me klientët, duke u fokusuar në kuptimin e perspektivës, nevojave dhe qëllimeve të tyre. Rezultatet janë zgjidhje biznesi inovative të dizenjuara për nevojat unike të klientit, zgjidhje që optimizojnë performancën e firmës në mjedise rregullatore sfiduese, optimizojnë ekspozimin ndaj rrezikut dhe sigurojnë strategji kontabël tepër efektive edhe në industritë më konkurruese.

Sektorët kryesorë të angazhimit të firmës tonë përfshijnë:

 •    Prodhimin
 •    Ndërtimin
 •    Utilitetet, ujë, energji
 •    Shitjen me Pakicë
 •    Hoteleri, Turizmin
 •    Shëndetësinë
 •    Teknologjinë dhe Telekomunikacionin
 •    Agjencitë Qeveritare
 •    Shërbimet profesionale
 •    Transportin
 •    Shpërndarjen
 •    Edukimim
 •    Median
 •    Industritë e Naftës, Gazit dhe Minerare
 •    Organizatat Jofitimprurëse
 •    Sektorë të tjerë