Shërbime Këshillimi

Shërbime Këshillimi të Specializuara

Tregu për dhënien e shërbimeve të këshillimit financiar është duke u rritur. Nevoja për të dhënë këshillim mbi baza me shumë juridiksione, është më e madhe se kurrë. Për më tepër, jemi duke përjetuar ndryshime legjislative dhe rregullatore, të cila po rrisin ‘’oreksin’’ e kompanive dhe stakeholdersave të tyre për një zgjidhje të pavarur dhe jo konfliktuale. Fushat tona të këshillimeve të specializuara janë:

  •    Shërbimet e Rrezikut të Biznesit;
  •    Bashkimet dhe Përthithjet;
  •    Rimëkëmbjet dhe Riorganizimet;
  •    Projektet financiare;
  •    Shërbimet e Këshillimit të Transaksioneve;
  •    Ngritja e një biznesi (start up)