OutsourcingALB

Outsourcing & Shërbime 

Outsourcing & Shërbime Kontabël

Crowe AL  ofron shërbime të eksternalizuara nisur nga nevojat, më së shumti në kontabilitet, auditim i brendshëm, shërbime të kapitalit human dhe shërbime të tjera specifike për të cilat klientët tanë kërkojnë mbështetje.