Tiêu chí tuyển nhân sự cho bộ phận tính lương

11/05/2021

Các tiêu chí quan trọng khi tuyển nhân sự cho bộ phận tính lương:

  • Nắm vững kỹ năng chuyên môn: các phương pháp và quy trình tính lương và hiểu biết rõ về các luật liên quan (luật lao động, bảo hiểm, thuế TNCN…)
  • Có ý thức cao về tính bảo mật thông tin
  • Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết, trí nhớ tốt và yêu thích những con số
  • Khả năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt
  • Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu
  • Kỹ năng tin học: đặc biệt là kỹ năng sử dụng Excel, hiểu biết về các phần mềm quản trị nhân sự, phần mềm tính lương và chấm công trên thị trường…
  • Kỹ năng tự học hỏi và trau dồi trong công việc