Vaxjo

Älmhult

Crowe Tönnervik Revision AB
reception

Revisorer med bred kompetens. Konsulter för snabba insatser.

Crowe Tönnervik Revision AB har funnits i Växjö i mer än 50 år. Idag är vi cirka 40 st medarbetare i Växjö, varav 6 st är auktoriserade revisorer eller godkända revisorer. Vi har även kontor i Älmhult, där vi är 7 st medarbetare, varav en är godkänd revisor. Globalt är vi medlemmar i Crowe Global.

Vi erbjuder personligt anpassade tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning.

Våra klienter är huvudsakligen främst familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag i de flesta branscher. Genom många års arbete med dessa företagare, med en stark vilja att förverkliga och utveckla sina idéer, har vi lärt oss att våra tjänster ska utföras effektivt och målmedvetet.

Kompetens, professionalism, engagemang och hög servicenivå är hörnstenar i vårt sätt att arbeta. Våra kunder ska känna att de har stor nytta av oss och att det lönar sig att anlita oss.

Vårt sätt att arbeta bygger på att vara en liten effektiv och självbestämmande organisation. För att komplettera och verifiera vår egen kunskap har vi ett stort kontaktnät med självständiga specialister inom närbesläktade arbetsområden såsom juridik, skatter och IT. Såväl nationellt som internationellt har vi också samarbete inom Crowe organisationen.

 

Förtroende är en känsla. Välj revisionsbyrå därefter.

Att välja ekonomisk rådgivare och revisor är ett beslut som påverkar dig och ditt företag under lång tid. Ett bra samarbete med bred kompetens och förmåga att analysera och diskutera är en viktig del av företagets konkurrenskraft. Rätt partner innebär också trygghet i de privatekonomiska frågorna.

Vår ambition är att utveckla varje kunduppdrag, oberoende av storlek eller karaktär, till ett verkligt bra samarbete. Du får en personlig kontaktperson med övergripande kundansvar och slussas inte runt bland olika medarbetare. Detta borgar för en nära relation till dig som kund samt för att tjänsterna skall bli utförda på bästa sätt. 

  

Välkommen att kontakta oss för ett möte!

 

Storgatan 1

343 32 Älmhult

Tfn: +46(0)476-17170