Metallrullar

Rådgivning

Många företagsförvärv misslyckas med att leva upp till förväntningarna. Skälen varierar från svårigheter att hantera strukturen, dålig strategisk passform, svårighet att identifiera problem med kvalitet i intäkter, alltför optimistiska uppskattningar av synergier, avsaknaden av en integrationsplan m.m.

Utomlands blir dessa risker ännu större. Du har att göra med ett annat språk och kulturella hinder, olika affärsetik, rättssystem, förordningar, arkivering, och redovisningsprinciper, internprissättning som berör beskattning - och ofta inblandning från regeringar.

Men internationella affärer ger ofta de bästa tillväxtmöjligheterna. De kan erbjuda större avkastning av stordriftsfördelar, nya marknader, mål för befintliga produkter / tjänster, tillgång till råvaror  och material, och ett skydd mot säsongsvariationer.

Även kunniga ledningar och privata investerare med eget kapital kan behöva en erfaren internationell rådgivare för att lyckas optimalt.

Inom Crowe kan vi erbjuda hjälp med detta genom vårt internationella nätverk, och vi kan ge sakkunniga råd inom områden som internationella redovisningsstandarder, corporate finans, IFRS, börsintroduktioner, bolagsformer, Generationsskiften, omorganisation m.m.