asian man

Karriär

Vår största tillgång är våra medarbetare. Det är deras kunskap och engagemang som bygger vår framtid.

Vi erbjuder våra anställda en utvecklande arbetsmiljö och satsar stora resurser på utbildning och vidareutveckling av vår personal. Nya medarbetare får en allsidig praktik och en väl anpassad teoretisk utbildning. Nyutexaminerade medarbetare får specialutbildning med sikte på auktorisation eller godkännande. För den teoretiska utbildningen anlitar vi för det mesta FAR Akademi:s kurser, men ordnar även egen internutbildning.

Vi fäster naturligtvis också stor vikt vid att även de erfarna medarbetarnas kunskaper vidareutvecklas. Vi lever i en föränderlig värld och det ställs hela tiden nya krav på revisorernas sätt att utöva sitt yrke.

Kunniga kollegor, spännande och utmanande kunduppdrag samt stora möjligheter till vidareutveckling gör att du har allt att vinna på att satsa på en karriär hos oss.

 

Lediga tjänster på våra olika kontor