Medarbetare

Våra medarbetare

Stockholm

Crowe Osborne AB
Gustavsson
Thomas Gustavsson
Auktoriserad revisor
Verkställande direktör
Eriksson
Christer Eriksson
Auktoriserad revisor
Ansvarig revision
Sundgren
Lotta Sundgren
Ekonomiansvarig
 
Åsenlund
Per Åke Åsenlund
Auktoriserad redovisningskonsult
Ansvarig redovisning

Borås

Sydrevisioner Väst AB
Palmén
Claes Palmén
Auktoriserad revisor
Verkställande direktör
Andersson
Anders Andersson
Auktoriserad revisor
Vuong
Lai Ly Vuong
Auktoriserad revisor
Kontorschef

Västerås

Crowe Västerås AB
Pettersson
Jonas Pettersson
Auktoriserad revisor
Kontorschef

Växjö och Älmhult

Crowe Tönnervik Revision AB
Engström
Lars Engström
Auktoriserad revisor

Malmö

Tönnerviks Horwath AB
Torsten
Torsten  Kullberg
Auktoriserad revisor
 
Hedenus
Per Hedenus
Auktoriserad revisor
 
Jessica
Jessica Tornqvist
Auktoriserad revisor
 
Blom
Veronica Blom
Auktoriserad revisor
Kontorschef

Helsingborg

Nyström & Partners Revision
Lars
Lars Nyström
Auktoriserad revisor
Mari
Marie Jönsson
Auktoriserad revisor
Cecilia
Cecilia Ståhl
Auktoriserad revisor
Martin
Fredrik Johansson
Auktoriserad revisor

Kristianstad

Kindberg Revision AB

Sölvesborg

Kindberg Revision AB

Uddevalla

Crowe Sydrevisioner AB