Tåg

Branscher

Vi på Crowe vill göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Du ska inte behöva lägga ner tid på att lära oss din bransch. Vår långa erfarenhet och vår breda kundbas har gett oss nödvändiga kunskaper om många branscher. 

Vi följer dig som kund och uppdaterar oss om förändringar i olika branscher. Det kan vara allt från EU-lagar och skatteregler till branschspecifika lagändringar. Kunskapsföretaget Crowe Horwath anser att branschkunskap är absolut nödvändig för att vi ska kunna vara trovärdiga rådgivare.

 

Några av de större branscher vi tillhandahåller tjänster inom:

· Tillverkning

· Detaljhandel

· Media

· IT

· Kultursektorn

 

· Konstruktion

· Fastigheter

· Hälsa

· Underhållning

· Bilhandeln

· Transport & logistik

· Konsulttjänster

· Finansiella företag

· Ideella föreningar/stiftelser

· Turism