lutar sig mot bordet

Risk

En internationell verksamhet behöver hantera ett stort antal risker på flera fronter: strategiska risker, risker i verksamheten, samt följande av juridiska regler och rapportering. Dagens intressenter - inklusive aktieägare, kunder och anställda - har höga krav.

Kulturer, seder och språk varierar, då man ska övervaka risker i hela världen. Effektiv och konsekvent riskhantering ger dig och dina anställda förtroendet att fokusera på att uppnå organisationens viktigaste affärsmål.

Tillsammans med varje risk uppstår tillfälle. Ledande organisationer bedömer noggrant och utvärderar sin portfölj av risker och avdelar lämpliga resurser för att identifiera och hantera de viktigaste riskerna mer effektivt än konkurrenterna. För att få en sådan effektiv riskhantering inom en organisation är det viktigt med bra ledning.