tax

Změny ve spoření na stáří

Lucie Šutovská
26.02.2024
tax
Od začátku tohoto roku mohou lidé využít nový, státem podporovaný produkt spoření na stáří, a to dlouhodobý investiční produkt, jenž rozšiřuje dosavadní portfolio. Změny ve spoření na stáří se však dotknou i stávajících produktů.

Dlouhodobý investiční produkt (dále jen „DIP“) je novou alternativou k produktům III. penzijního pilíře, kterými jsou penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření a produktu soukromého životního pojištění. DIP představuje finanční produkt investičního typu, který můžou poskytovat zákonem regulované finanční instituce, a to banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti či samosprávné investiční fondy. Tento produkt může být zajímavou daňově podporovanou formou spoření na stáří pro investory, kteří si přejí zvolit vlastní investiční strategii, což jej odlišuje od penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, kde je možné investovat pouze do účastnických fondů nabízených danou penzijní společností.

Mezi investiční instrumenty, které mohou být evidovány v rámci DIP se řadí:

  • peněžní prostředky,
  • akcie a dluhopisy obchodované na burze, a to včetně zahraničních, případně státní nebo kryté dluhopisy ze zemí EU,
  • cenné papíry kolektivního investování,
  • deriváty sloužící k zajištění měnového nebo úrokového rizika.

Změny v oblasti spoření na staří se dotknou také stávajících produktů III. pilíře, a to v oblasti státních příspěvků s účinností od 1.7.2024. Cílem plánované změny je motivovat k vyšším úložkám, a proto dochází ke zvýšení spodní hranice příspěvku účastníka, od kterého je poskytován státní příspěvek a současně i maximální příspěvek účastníka, za který je poskytována maximální výše státního příspěvku ve výši 340 Kč. Nově tak bude státní příspěvek poskytován pro úložku v rozmezí 500 – 1 700 Kč, přičemž státní příspěvek bude vždy činit 20 % z vkladu účastníka. Nově již nebude státní příspěvek vyplácen účastníkům, kterým byl přiznán starobní důchod.

Daňově podporované produkty zajištění na stáří dříve tvořil produkt penzijního připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, nově se k nim připojí DIP a také produkt pojištění dlouhodobé péče. Důvodem pro daňovou podporu soukromého pojištění dlouhodobé péče je rostoucí potřeba financování péče o osoby závislé plně či částečně na pomoci druhých při zvládání základních každodenních potřeb a úkonů, stát si tak slibuje vyšší motivaci soukromoprávních subjektů ke sjednání těchto produktů.

Celkový úhrnný limit na všechny čtyři podporované produkty bude nově 48 000 Kč ročně na poplatníka, který odpovídá součtu doposud platného limitu 24 000 Kč ročně na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a 24 000 Kč na životní pojištění. Současně se změnou výše státních příspěvků také dochází k posunu hranice pro uplatnění daňového zvýhodnění u produktů III. penzijního pilíře, které je možné čerpat pro úložky přesahující částku spojenou s výplatou státního příspěvku, nově tedy bude možné čerpat až od částky 1 700 kč měsíčně. Výše osvobození příspěvků zaměstnavatele zůstává beze změny, a i nadále tak bude platit úhrnný limit 50 000 Kč ročně, bude jej však možné využít na všechny čtyři daňově podporované produkty.

Změna se dotkne také podmínek pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Mění se doba, po jejímž uplynutí bude možné prostředky bez sankce vybrat, za současného splnění ostatních kritérií, a to z 5 na 10 let, podmínka dosažení věku 60 let však zůstane zachována. Stejné časové podmínky budou uplatněny také pro DIP.

V případě, že poplatník poruší pravidlo 10 let spoření a dosažení věku minimálně 60 let zůstává obdobně jako dnes zachována povinnost zpětného dodanění odpočtu ve výši úhrnu příspěvků odečtených od základu daně za 10 bezprostředně předcházejících zdaňovacích období, a to za současného ztracení nároku na osvobození příjmů vyplacených z těchto produktů. V případě příspěvků zaměstnavatele bude také nutné tyto příspěvky za 10 bezprostředně předcházejících zdaňovacích období dodanit jako příjmy ze závislé činnosti.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe