Vat

Termín na podání žádosti o vrácení daně zaplacené v jiném členském státě se blíží

Author: Jiří Šindelář, Barbora Halousková, Andrea Kleinová
30.08.2021
Vat
V dalším díle našeho článku věnujícímu se tématu vrácení daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) zaplacené v jiném členském státě EU bychom Vás rádi upozornili na blížící se termín pro podání dotčené žádosti, který vyprší 30. září 2021. Je důležité mít na paměti, že lhůtu pro podání žádosti nelze prodloužit. Pokud tedy daňový subjekt tuto lhůtu zmešká, nárok na vrácení DPH mu v plné míře zaniká.

Pokud tedy Vaše společnost nakoupila v jiném členském státě zboží nebo jí tam byly poskytnuty služby, a na tato plnění byla uplatněna tamní daň, je nutné začít neprodleně shromažďovat a připravovat dokumenty potřebné k sestavení žádosti. V tomto ohledu bychom rádi upozornili i na to, že žádost o vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě EU je nutno podat přes speciální formulář pouze a výlučně prostřednictvím aplikace finanční správy, do které je předem potřeba získat zvláštní přístup. To je dalším důvodem, proč zahájit její přípravu včas.

Po podání žádosti se velice často stává, že správce daně začne prověřovat oprávněnost nárokované částky. Je tedy vhodné disponovat dalšími dodatečnými důkazy, které nárok na vrácení daně potvrdí.

Více informací k tomuto tématu si můžete přečíst v našem předchozím článku.

Naše společnost má s přípravami žádostí o vrácení DPH bohaté zkušenosti. Pokud si tedy budete přát s danou agendou pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství