Vat

Termín na podání žádosti o vrácení daně zaplacené v jiném členském státě se blíží

Jiří Šindelář, Tax Manager Crowe 
16. 9. 2020
Vat
Chtěli bychom Vás upozornit na blížící se termín pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty, zaplacené v jiných členských státech Evropské unie. Zmíněná žádost se podává výhradně elektronicky, a to skrze Daňový portál Finanční správy nejpozději do 30. září 2020. Je důležité mít na paměti, že lhůtu pro podání žádosti nelze prodloužit. Pokud tedy daňový subjekt tuto lhůtu zmešká, nárok na vrácení daně z přidané hodnoty mu zaniká.

Pokud tedy Vaše společnost nakoupila v jiném členském státě zboží nebo jí byly poskytnuty služby, a na tato plnění byla uplatněna tamní daň, je nutné tyto podklady urychleně připravovat. Po podání žádosti o vrácení daně se velice často stává, že správce daně začne prověřovat oprávněnost nárokované částky. Je tedy vhodné disponovat dalšími dodatečnými důkazy, které nárok na vrácení daně potvrdí.

Naše společnost má s vrácením daně z přidané hodnoty bohaté zkušenosti, pokud si tedy budete přát s danou agendou pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Manager
Crowe

Daňové poradenství