tax

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Lucie Šutovská
27.03.2024
tax
Ze strany Evropské unie došlo k zavedení dalšího významného nástroje pro podporu snižování vypouštěných emisí uhlíku při výrobě zboží mimo EU v podobě mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Tento mechanismus však přináší široké povinnosti pro dovozce vybraných výrobků při dovozu ze třetích zemí.

Mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (dále jen „CBAM“) bylo zavedeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023 (dále jen „Nařízení“).   Pro hladké zavedení CBAM byla implementace Nařízení rozdělena do dvou fází. První fází je přechodné období účinné od 1. října 2023 do 31. prosince 2025, kdy vzniká dovozcům importujícím zboží ze třetích zemí do EU povinnost vykazovat emise obsažených v jejich dovozu, a to jak emise přímé, tak nepřímé. Vykazovaným obdobím je kalendářní čtvrtletí a výkaz je tak potřeba podat vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletí, první výkazy tak byly podány k 31. lednu 2024. V druhé fázi CBAM účinné od 1. ledna 2026 doplní vykazovací povinnost také nákup odpovídajícího množství certifikátů CBAM, tedy povinnost platby uhlíkového cla při dovozu.

Nařízení dopadá na výrobky s vysokými emisemi, CBAM podléhá následující zboží:

  • cement,
  • elektřina,
  • hnojiva,
  • železo a ocel,
  • hliník,
  • vodík,
  • výrobky z výše uvedeného zboží.

Čtvrtletní výkaz podávaný v přechodném období musí dle čl. 35 Nařízení obsahovat informace o celkovém množství jednotlivých druhů zboží, celkové skutečně obsažené přímé a nepřímé emise a informaci o ceně uhlíku splatnou v zemi původu za emise obsažené v dovezeném zboží s ohledem na veškeré slevy či jiné dostupné formy náhrady.

Závěrem bychom chtěli upozornit, že již v přechodném období můžou na dovozce dopadat sankce ze nesplnění povinnosti předložit výkaz CBAM.

V případě, že tuto problematiku právě řešíte, neváhejte kontaktovat naše odborníky, kteří vám rádi pomohou.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe