EV

Elektromobilita z pohledu daní

Lucie Javorová
23.09.2022
EV
Rozvoj elektromobility je na vzestupu a tento trend se také promítá do aktuální legislativy, která se snaží reagovat na nejasné situace v otázce elektromobility a usnadnit tak administrativu spojenou s využíváním elektromobilů. V tomto článku bychom se rádi věnovali problematice stanovení výše nákladů na spotřebovanou elektrickou energii, což je jeden ze specifických problémů u elektromobilů díky způsobu jejich dobíjení.

Referenční cena elektřiny

Jedním z velkých problémů elektromobilů bylo určení konkrétní ceny elektřiny spotřebované v daném okamžiku dobíjení. Toto vyřešilo zavedení konceptu tzv. referenční ceny elektřiny, která vychází z vyhlášky MPSV o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška obsahuje mj. referenční cenu elektřiny spotřebované jako pohonná hmota při dobíjení elektromobilů a je každoročně aktualizována. Pro rok 2022 stanoví referenční cenu elektřiny vyhláška MPSV č. 47/2022 ze dne 08.03.2022, a to 6 Kč za 1 kWh.

Cenu elektřiny uvedenou ve vyhlášce lze použít jak pro účely náhrad za dobíjení soukromých vozidel pro účely pracovních cest, tak také pro případ vozidel poskytnutých zaměstnanci zaměstnavatelem, a to v situacích, kdy zaměstnanec není schopen prokázat konkrétní náklady na nabíjení vozidla použitého pro pracovní účely. Podrobnější využití referenční ceny elektřiny pro soukromé elektromobily a elektromobily v obchodním majetku je popsáno níže.

Soukromé elektromobily

Pokud zaměstnanec využije na žádost zaměstnavatele svůj soukromý elektromobil k pracovní cestě, vzniká mu nárok na náhradu za spotřebované pohonné hmoty (zde tedy za spotřebovanou elektřinu). Výpočet této náhrady vychází ze skutečně ujeté vzdálenosti (v souladu s podmínkami pracovní cesty), z průměrné spotřeby uvedené v technickém průkazu k vozidlu a z prokázané ceny nakoupených spotřebovaných pohonných hmot. Vyvstala však otázka, jak stanovit cenu spotřebované elektřiny pro účely stanovení výše náhrady zaměstnanci, pokud je elektromobil dobíjen zaměstnancem doma.

Od roku 2020 je možné právě pro případy domácího nabíjení elektromobilů využít jako cenu spotřebované jednotky elektrické energie referenční cenu elektřiny. Celková výše náhrady je pak stejně jako u uhlovodíkových paliv určena podle ujeté vzdálenosti a spotřeby elektřiny.

Elektromobily v obchodním majetku

Co se týče elektromobilů zahrnutých v obchodním majetku, obecně platí, že daňově uznatelné náklady na pohonné hmoty spotřebované na pracovních cestách se uplatňují jako náklady v prokázané výši. Pro případy pracovních cest, kdy má zaměstnanec od zaměstnavatele k dispozici elektromobil a dobíjí jej doma, je však také nyní možné využít referenční cenu elektřiny, a takto stanovené náklady jsou také posuzovány jako daňově uznatelné.

Na závěr upozorňujeme, že využití referenční ceny elektřiny je dobrovolné (jak v případě soukromých elektromobilů, tak v případě elektromobilů v obchodním majetku) a poplatník i nadále má možnost zvolit uplatnění skutečných nákladů na základě důkazu o ceně pohonných hmot v době nabíjení.

Kontaktujte našeho experta

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe

Daňové poradenství