Crowe news květen 2020

Crowe news

Crowe news 05/2020

Květnové číslo měsíčníku Crowe news přináší novinky z oblasti daní, práva, účetnictví a byznysu.
Andrea Kleinová

Stav po ukončení nouzového stavu

Pravidla se uvolňují, život se pozvolně vrací do starých kolejí, hranice se pomalu otevírají a ekonomika…potřebuje pomoci nastartovat. Právě za tímto účelem byla přijata řada opatření v souvislosti se zmírněním dopadů krize, a to již v průběhu března a dubna. I když už nouzový stav skončil, pořád je jich potřeba. V článku jsou stručně shrnuty ty, k jejichž představení došlo v posledních dnech a týdnech.

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Senior Tax Advisor
Crowe
Jana Střelická

Podpora pro společníky malých s.r.o.

Po kompenzačním bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné v programu „Pětadvacítka“ přichází na řadu i společníci ve společnostech s ručením omezeným. Jedná se o přímou finanční podporu ve výši 500 Kč/den a platí pro období mezí 12. březnem a 8. červnem 2020. Celkově se tedy jedná o vyplacení podpory v maximální výši 44 500 Kč. 

Jana Střelická
Jana Střelická
Senior Tax Advisor
Crowe
Martin Svoboda

Zvýšení mzdy pro držitele modrých karet

Od 1. května 2020 došlo sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ke zvýšení průměrné mzdy v ČR pro účely stanovení minimální mzdy pro držitele modrých karet. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu i výkonu zaměstnání na území ČR. 

Martin Svoboda
Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Adminisration