Stav po ukončení nouzového stavu

Stav po ukončení nouzového stavu

Andrea Kleinová
27.05.2020
Stav po ukončení nouzového stavu

Pravidla se uvolňují, život se pozvolně vrací do starých kolejí, hranice se pomalu otevírají a ekonomika…potřebuje pomoci nastartovat. Právě za tímto účelem byla přijata řada opatření v souvislosti se zmírněním dopadů krize, a to již v průběhu března a dubna. I když už nouzový stav skončil, pořád je jich potřeba.

Níže jsou stručně shrnuty ty, k jejichž představení došlo v posledních dnech a týdnech.

Ošetřovné je navýšeno na 80 % z denního vyměřovacího základu a prodlouženo až do konce června, přičemž je možno jej uplatňovat i po otevření škol a školek, pokud dítě do školy či školky nemůže z tzv. objektivních důvodů (zdravotní riziko, nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách).

Spotřebitelé, OSVČ i právnické osoby můžou využít odklad splácení spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných a čerpaných před 26.3.2020, přičemž dlužníci se mohou rozhodnout odložit splátky buď do 31.7.2020 nebo dokonce do 31.10.2020.

Nájemci, a to jak ve sféře nájmu bytů, tak i podnikatelských nájmů, jsou chráněni až do konce roku 2020 před výpovědí z důvodu neplacení nájemného splatného od 12.3.2020. U nájmu bytu se ochrana uplatní u nájmů splatných do skončení mimořádných opatření, nejpozději však do 31.7.2020, u podnikatelského nájmu se ochrana týká nájmu splatného do 30.6.2020. Nicméně, nájemné je nadále splatné podle sjednané smlouvy a pokud není uhrazeno v den splatnosti, tak je nájemce v prodlení a je povinen platit úroky.

Obdobně funguje také tzv. odklad plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele za měsíce květen až červenec 2020. Tyto platby totiž nejsou nijak odloženy či snad dokonce prominuty, ale pokud budou uhrazeny nejpozději do 20.10.2020, tak penále bude činit pouze 0,01 % denně (místo 0,05 %).

Nově byl zaveden kompenzační bonus pro společníky tzv. rodinných společností s ručením omezeným.

Kompenzační bonus pro OSVČ byl prodloužen na období od 1.5.2020 do 8.6.2020.

Schválen byl tzv. lex covid justice, který kromě jiného přináší odložení termínu pro konání valných hromad schvalujících účetní závěrku na 3 měsíce po skončení mimořádných opatření, nejpozději však do 31.12.2020. Nicméně, tato úprava zatím nepřináší žádnou úlevu z povinnosti podat přiznání k daním z příjmů nejpozději do 1.7.2020. Pokud by se v této oblasti cokoliv změnilo, budeme Vás samozřejmě neprodleně informovat.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe