news

Podpora pro společníky malých s.r.o.

Jana Střelická
28.05.2020
news

Po kompenzačním bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné v programu „Pětadvacítka“ přichází na řadu i společníci ve společnostech s ručením omezeným. Jedná se o přímou finanční podporu ve výši 500 Kč/den a platí pro období mezí 12. březnem a 8. červnem 2020. Celkově se tedy jedná o vyplacení podpory v maximální výši 44 500 Kč.

Podpora je zaměřena na malá “eseročka“, která mají nejvýše dva společníky fyzické osoby nebo více společníků, kteří jsou členy jedné rodiny. Všichni z nich si mohou jednotlivě požádat o podporu, nicméně pouze jedenkrát (platí pro situace, kdy je osoba společníkem ve více společnostech).

Nárok získává žadatel, který splňuje i další podmínky. Příslušná osoba nemůže být ve stejné chvíli zaměstnancem s účastí na nemocenském pojištění (vyjma dané společnosti či dalších výjimek) a nesmí být účastníkem programu Antivirus nebo kompenzačního bonusu pro OSVČ. Podpora nebude přiznána ani v případě společností, jež byly během daného období v úpadku, likvidaci anebo nespolehlivým plátcem.

Snahou Ministerstva financí je odklonit pasivní společnosti, proto se každá společnost musí podrobit testu na základě času, příjmu a daňové rezidence. Součástí časového testu je podmínka žadatele jako aktivního společníka ke dni 12. března 2020. Příjmový test sestává z doložení minimální výše obratu 180 000 Kč za loňský rok, případně předpoklad dosažení stejné výše v roce 2020 nebo 2021. Poslední podmínka se týká daňové rezidence ke dni 12. března 2020 buď v České republice, Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru.

Žádost o podporu se v mnohém podobá žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ. Žadatelé budou o podporu žádat skrze formulář odeslaný na místně příslušný finanční úřad. Pro výplatu nároku je podmínkou uvedení bankovního účtu v české měně a podepsáním čestného prohlášení, ve kterém žadatel potvrzuje, že v daném období nemohl vykonávat svou činnost nad míru obvyklou v souvislosti s COVID-19.

Uzávěrka žádostí je 60 dnů po skončení bonusového období, tedy 7. srpna 2020.

Autor

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe