newsletter

Crowe news

Crowe news 03/2020

Březnové číslo měsíčníku Crowe news přináší novinky z oblasti daní, práva, účetnictví a byznysu.
psj

Lodní deník 18-03-2020. Lekce pátá: Plavba v rozbouřených korona-vodách

Život každého z nás (i když doufám ne zdravotně) zasáhla současná epidemie koronaviru. Velmi rychle jsme museli přeskládat naše životy a byznys modely tak, abychom se vyrovnali se současnou situací, ale také abychom přežili nejen případnou opravdovou nákazu, ale především následky ekonomické i sociální, které současná bouře vyvolala a ještě vyvolá. Troufám si tvrdit, a doufám, že mě za to nikdo nebude pranýřovat, že možná právě následné vlnobití bude horší, než bouře sama. Doufám, že se nikoho osobně nedotkne, pokud si dovolím poukázat na pozitiva současné krize a – jak už je mým zvykem – připodobnit moje pozorování k tomu, co jsem zažila na moři.

psj
Petra Štogrová Jedličková
Country Manager
Crowe
mm

Kapitalizace úroků v rámci pořizovací ceny dlouhodobého majetku 

Při vykonávání auditorské praxe se setkáváme s případy, kdy společnosti řeší potenciální negativní daňové dopady financování svých investiční a provozní potřeb. Roste tedy snaha o co nejlepší optimalizaci základu daně. Tato myšlenka nás dovedla ke shrnutí možných postupů a úskalí této problematiky.

mm
Matěj Merxbauer
Junior Audit Manager
Crowe
ms

Životní pojištění – pozor na něj

Zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění je jedna z možností, jak si snížit svůj daňový základ. Je to však opravdu výhodné?

ms
Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
ankl

Daně za časů koronaviru

Pokud se počátkem roku o ekonomické krizi mluvilo, tak jenom potichu a obvykle s přáním, aby byla co nejmírnější a abychom měli dostatek času na přípravu. Ještě obvyklejší byla víra, že žádná krize nebude, pouze jakési ochlazení. Avšak pandemie nemoci COVID-19 přinesla do našich životů změny, které jsme si ještě před pár dny neuměli ani představit. Spolu s nimi vtrhla do našich životů ekonomická krize. Nikdo již nepochybuje, že nastane.

ankl
Andrea Kleinová
Tax Advisor
Crowe
helca

Má koronavirus dopad na účetní závěrku za rok končící 31. 12. 2019?

Na všechny z nás, ať už v osobním, tak pracovním životě, začínají dopadat důsledky těžké ekonomické situace, která se objevila v globální ekonomice v souvislosti s koronavirem. V době, kdy píšu tento příspěvek, tedy 14. 3. 2020, již řada firem zavedla práci z domova, případně omezila svou výrobu, jsou zavřeny, až na některé výjimky, obchody a restaurace. Až čas ukáže skutečný ekonomický dopad.

helca
Helena Šulcová
Audit Manager
Crowe