news

Životní pojištění

Pozor na něj

Martin Svoboda
23.03.2020
news

Zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění je jedna z možností, jak si snížit svůj daňový základ. Je to však opravdu výhodné?

Životní pojištění dělíme na rizikové a kapitálové (investiční). Vzhledem k tomu, že stát chce podpořit vlastní „spoření“ svých občanů na důchod, umožňuje odečítat ze základu daně pouze pojistné zaplacené na kapitálové životní pojištění. Pravdou však je, že jako spořicí produkt je kapitálové životní pojištění spíše méně vhodnou variantou. Oproti jiným produktům mívá obecně vyšší poplatky a tím pádem i nižší zhodnocení. To si v poslední době uvědomuje stále více lidí, neboť se setkáváme se situací, kdy si zaměstnanec zrušil životní pojištění, a protože si uplatňoval na toto životní pojištění v minulých letech daňový odpočet, má nyní povinnost uplatněné odpočty za posledních 10 let dodanit v rámci daňového přiznání. Podobná situaci nastává i v případě, že zaměstnavatel zaměstnanci na jeho soukromé životní pojištění přispíval.

To by samo o sobě nemuselo být tak hrozné, ale vzhledem k tomu, jak je zákon o daních z příjmů nastaven a jak jsou vysoké poplatky životního pojištění, mnohdy může nastat zcela bizarní situace. Výše poplatků je někdy tak vysoká, že ani po několika letech placení, není vytvořena žádná investiční složka. Všechny platby pojistného šly na provizi a poplatky. Navíc zaměstnanec mohl v minulých letech uplatňovat odpočet, aniž by mu byla reálně snížena daň (měl už vratku daně maximální z důvodu jiných uplatněných slev či odpočtů). To však nemění nic na věci, že celý uplatněný odpočet musí nyní dodanit.

Při zrušení životního pojištění, které zaměstnanec platil třeba 4 roky, pak nejen že nedostane od pojišťovny nic zpět, ale k tomu ani nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, protože musí podat daňové přiznání a jeho prostřednictvím navíc zaplatit 15% daň ze zaplacených příspěvků, i když z nich žádnou finanční výhodu v minulých letech neměl.

I proto se snažíme nabádat ty zaměstnance, kterým životní pojištění v ročním zúčtování nijak nepomůže, aby svou žádost o uplatnění zrušili.

Autor

ms
Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration