Crowe news

Crowe news

Crowe news 06/2020

Červnové číslo měsíčníku Crowe news přináší novinky z oblasti daní, práva, účetnictví a byznysu.
Andrea Kleinová

Soudní dvůr Evropské Unie na straně daňových subjektů

V roce 2016 započal Finanční úřad pro Středočeský kraj daňové kontroly na několik zdaňovacích období u společnosti AGROBET CZ, s.r.o., a to za účelem prozkoumání splnění podmínek pro nárokování nadměrného odpočtu. Daňová kontrola byla zaměřena pouze a výlučně na specifické transakce týkající se řepkového oleje. Ostatní transakce nebyly ze strany správce daně zpochybněny. V důsledku zahájení daňové kontroly byla však společnosti zadržen vykázaný nadměrný odpočet v plné výši.

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe
Jana Střelická

Další daňové úlevy z třetího liberačního balíčku

Po Liberačním balíčku I a II z března letošního roku přistoupila vláda k dalším daňovým úlevám či prodloužení již stávajících opatření na podporu daňovým subjektům v souvislosti s šířením koronaviru. Tato opatření jsou shrnuta v Liberačním balíčku III přijatém vládou dne 8.6.2020 s účinností od zveřejnění ve Finančním zpravodaji 9/2020 ze dne 10.6.2020.

Jana Střelická
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe
lucie švarcová

Změna daňových zákonů v souvislosti s koronavirem

Česká republika se dostává do další fáze boje s následky v souvislosti s pandemií Covid-19, která negativně ovlivnila podnikání mnohých podnikatelů a firem. Pro zmírnění negativních ekonomických dopadů je připraven návrh zákona o změně některých daňových zákonů (dále jen „Protikrizový daňový balíček“), Protikrizový daňový balíček by měl být v nejbližších dnech podepsán prezidentem a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů. Změny, které Protikrizový daňový balíček přináší, budou platit až po vyhlášení ve Sbírce zákonů, které se předpokládá nejpozději 1. 7. 2020.

lucie švarcová
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe