Nemocenska

Veselé Vánoce, bohatého ježíška a…no hlavně to zdraví!

Barbora Veselá
20.12.2019
Nemocenska

Veselé Vánoce, bohatého ježíška a…no hlavně to zdraví!

V těchto dnech Senát Parlamentu České republiky projednává návrh zákona měnící systém vyplácení nemocenské. Od 1. července 2019 by mělo dojít ke zrušení tzv. karenční doby. Zaměstnancům by tím měla náležet náhrada mzdy nebo platu i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti.

Ačkoli si nemocní polepší, řada ekonomů se shoduje na tom, že úprava zákona má i svá úskalí. Kromě vyšších nákladů zaměstnavatelů na vyplácení náhradní mzdy (které by však měly být kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění) se lze domnívat, že můžeme očekávat i nárůst pracovní neschopnosti zaměstnanců, a to jak fiktivní, tak reálné. Co doposud zaměstnanci řešili dovolenou nebo tzv. sickdays, na to si s největší pravděpodobností budou nově brát nemocenskou. Na druhou stranu se můžeme těšit na to, že zaměstnanci přestanou své virózy, chřipky či nastydnutí přecházet, a tím se zabrání nežádoucímu šíření nemoci v pracovním kolektivu.

Legislativní proces schválení novely zákona ještě není ukončen, návrh zatím prošel Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, čeká se na vyjádření Senátu a také prezidenta republiky. O tom, jak to celé dopadne, Vás budeme informovat v dalších číslech Crowe News.

Od 1. ledna 2019 dochází na základě stávajícího znění zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a jeho následných úprav také k další novince. ČSSZ zavádí novou informační službu pro zaměstnavatele, tzv. eNeschopenku. Projekt by měl zaměstnavatelům zjednodušit získávání informací o nemocných zaměstnancích (délka pracovní neschopnosti, informace o místě pobytu zaměstnance apod.), a to vše online. Elektronizace dočasných pracovních neschopností by měla být plně dokončena v lednu roku 2020.

Autor

BV otoc
Barbora Veselá
Crowe news editor
Crowe