december

Crowe News

Crowe news 12/2018

Prosincové číslo měsíčníku Crowe news přináší novinky z oblasti daní, práva, účetnictví a byznysu.
Psj

Ekonomické okénko aneb Když už mluvíme o zdraví

Na konci roku si lidé již tradičně přejí vše dobré a hlavně to zdraví. Současné počasí, zřejmě ovlivněné globálními klimatickými jevy, toto přání ještě více staví do popředí, neboť chřipkové a jiné viry mají konjunkturu. Jak komentujeme v jednom za našich článků v tomto newsletteru, nemocnost zaměstnanců ovlivní hospodaření firem; mnohem větší otázku si ale kladu kolem ekonomického zdraví našich podniků. 

Psj
Petra Štogrová Jedličková
Country manager
Crowe
Bara

Veselé Vánoce, bohatého ježíška a…no hlavně to zdraví!

V těchto dnech Senát Parlamentu České republiky projednává návrh zákona měnící systém vyplácení nemocenské. Od 1. července 2019 by mělo dojít ke zrušení tzv. karenční doby. Zaměstnancům by tím měla náležet náhrada mzdy nebo platu i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti. Ačkoli si nemocní polepší, řada ekonomů se shoduje na tom, že úprava zákona má i svá úskalí.

Bara
Barbora Veselá
Business Development & Communication
Crowe
Ivca

Zvýšení minimální mzdy 2019!...Dárek hodný reklamace?

Lze říci, že vládní představitelé svým občanům připravili k Vánocům štědrý dárek, který bude (minimálně část českého obyvatelstva) kvitovat s povděkem. Nicméně jaký dopad bude navyšování minimální mzdy mít a koho se bude týkat? A co tento krok udělá s trhem práce?

Ivca
Ivana Brancuzká
Payroll Manager
Contract Administration
vca

Exekuce a legální práce

Lidem s exekucemi se legálně pracovat většinou nevyplatí, a to hlavně kvůli špatně nastavenému systému srážek. A tak raději zůstávají na sociálních dávkách. Někdy je to dokonce tak, že čím více pracují, tím méně jim zbývá. Změny v dávkových systémech bohužel ignorovaly problém s exekucemi. Na sociální dávky na rozdíl od příjmu za práci nemohou exekutoři sáhnout.

vca
Ivana Brancuzká
Payroll Manager
Contract Administration