Newsletter

Ekonomické okénko

Aneb když už mluvíme o zdraví

Petra Štogrová Jedličková
20.12.2018
Newsletter

Na konci roku si lidé již tradičně přejí vše dobré a hlavně to zdraví. Současné počasí, zřejmě ovlivněné globálními klimatickými jevy, toto přání ještě více staví do popředí, neboť chřipkové a jiné viry mají konjunkturu.

Jak komentujeme v jednom za našich článků v tomto newsletteru, nemocnost zaměstnanců ovlivní hospodaření firem; mnohem větší otázku si ale kladu kolem ekonomického zdraví našich podniků. Makroekonomické ukazatele a výhledy na příští rok totiž ukazují symptomy zpomalení růstu ekonomiky, proti tomuto trendu ale zůstává napjatý trh práce: objem mezd se letos zvýšil o 9%, nezaměstnanost už ani nemá kam dál klesat a zaměstnanost zpomaluje růst, protože nejsou lidi. Na dynamiku mezd a platů bude dále působit zvyšování minimální a zaručené mzdy, jehož efekty komentujeme také v tomto newsletteru. Co bývá spouštěčem virózy? Nejčastěji je to kombinace oslabené imunity a působení stresu a tohle přesně se děje i s naší ekonomikou!

Přejme si tedy do příštího roku hlavně to pevné zdraví - a to nejen fyzické a duševní!

Autor