Corporate services

Корпоративно управление

Какво предлагаме

Днес в света на бизнеса, организациите са постоянно изправени пред нови и все по-сложни рискове. Без значение от бизнес средата в която се намирате или колко е голям сектора в който се развивате, винаги съществуват рискове, на които сте изложени. В резултат на това, заинтересованите страни завишиха своите очаквания към управлението на риска в организацията и постоянно следят за нововъзникнали възможни заплахи. Ако рисковете, дори и незначителни, не бъдат адресирани и преодолени във времето, те биха могли да доведат до сериозни последици.

Услугите за управление на риска, които сме разработили в Кроу България са предназначени да Ви дадат представа за общото идентифициране на рисковете, как да анализирате тези рискове и след това да Ви помогнат да намерите правилните начини за тяхното управление. Ние се стремим да повишим/усъвършенстваме Вашата способност да идентифицирате рисковете, да укрепим управлението на Вашия бизнес и да подобрим процеса на взимане на решения.  Ние вярваме, че е изключително важно не само да Ви помогнем със справянето на настоящите рискове във Вашата компания, но и заедно да изградим една добре структурирана рамка, която да Ви служи за успешното управление на риска в бъдеще. 

В Кроу България предлагаме консултантски услуги, които се отличават с най-високо качество на всеки един етап от процесите на доброто управление и контрола, започвайки от подготовката на управлението и системата за контрол (стратегии, планове, наръчници, анализи и т.н.), тяхното имплементиране в организацията (обучения на персонала, прилагане на процедури и политики в ежедневната работа) и стигнем до комуникация с националните и европейски контролни органи по отношение на практиките за добро управление и контрол. 

Нашите услуги за управление на риска включват:

  • Корпоративно управление, управление на риска и контрол
  • Анализ и оптимизация на системата за вътрешен контрол
  • Защита и сигурност на информационните потоци
  • Вътрешен одит