Нашият Екип

Нашият екип

Нашият Екип

В Кроу България ние вярваме, че обединявайки знанията на опитните професионалисти заедно с иновативността и енергията на нашите млади колеги, е предпоставка за успех. Нашата цел винаги е била да създадем силно мотивиран и сплотен екип, за да удовлетворим и надхвърлим очакванията на нашите клиенти.

Докато се стараем да имаме хора в екипа с различни умения и интереси, които да работят заедно, ние в същото време целим да задълбочим техните познания и да им помогнем да получат нови, като организираме външни и вътрешни обучения, водени от най-добрите специалисти в съответната област. Всеки член на екипа на Кроу България е различен, но споделя едни и същи виждания, което ни помага да се учим по-бързо и да се развиваме успешно.

В Кроу България ние предлагаме на нашите колеги устойчиво кариерно развитие и стабилност, за което инвестираме време, за да им помогнем да се превърнат в професионалистите, които желаят да бъдат. Тъй като се стремим към качество, а не към количество,  нашият екип не е голям, но е изключително компетентен. В резултат на това, ние сме готови да прекараме повече време с всеки отделен клиент, създавайки много по-силна и надеждна връзка.

Нашите специалисти са работили изключително усилено, за да придобият редица международно признати професионални сертификати – CPA, CIA, CRMA, CISA, CFSA, CGAP, CCSA и ACCA.

Успехът ни се дължи на спазване на най-високи етични принципи и отдаденост от страна на нашия екип. Нашата визия за бъдещето е да продължаваме да развиваме и разширяваме дейността си на международно ниво, чрез същата тази упорита работа и лоялност на нашите колеги.