Tax services

Данъчни услуги

Какво предлагаме

Глобалните данъчни закони се променят с непрекъснато темпо, поради което компаниите често са затруднени по отношение на следенето на тези промени, особено интернационалните компании. Всичко това оказва влияние върху данъчната декларация, данъчното планиране, паричните потоци и в крайна сметка до финансовата отчетност на компанията.

В Кроу България ние предоставяме нещо повече от данъчни консултации: разработили сме цялостни бизнес решения, комбинирайки нашите професионални умения чрез посредничество с професионалистите на Кроу Глобал и други юристи. Наш приоритет е да Ви помогнем да оптимизирате възможностите за Вашия бизнес при спазването на сложно и променящо се законодателство. Ние се стремим да осигурим дългосрочно развитие и успех на Вашия бизнес.

Нашите услуги по данъчно консултиране включват:

  • Косвени данъци
  • Международни данъци
  • Сливания и придобивания
  • Данъчно счетоводство
  • Данъчно планиране
  • Трансферно ценообразуване