Accounting services

Счетоводни услуги

Какво предлагаме

От стартиращи фирми до вече опериращи компании, всяка една организация разчита на точна и прецизна финансова информация, за да поддържа своята рентабилност и да се възползва от нови възможности. Счетоводството е основата за всички бизнес организации и макар да не звучи сложно, това може да бъде трудно изпълнима задача, когато нямате време или ресурси, необходими за изпълнение на всички счетоводни задължения на Вашия бизнес.

Счетоводните услуги, предлагани от нас подпомагат бизнеса на нашите клиенти чрез точна отчетност и докладване, както и съдействие при различни финансови въпроси – от първоначална организация на счетоводна система, до ограничаване на разходите, инвестиции, трудови взаимоотношения и др. В Кроу България предлагаме пълен набор от счетоводни услуги в широк спектър от индустрии. Целта ни е да гарантираме, че нашите клиенти получават своевременно ясна и точна финансова информация и справки, които са от решаващо значение при взимането на управленски решения.

Счетоводните услуги, които предлагаме са:

  • Счетоводни консултации
  • Текуща счетоводна отчетност
  • Месечно отчитане по ЗДДС
  • Месечно отчитане по Интрастат
  • Работни заплати
  • Междинни и годишни финансови отчети
  • Данъчни декларации