Audit services

Одитни услуги

Какво предлагаме

В Кроу България се стремим да постигнем най-високо качество в предоставянето на одитни услуги, благодарение на което да изградим и затвърдим доверието на нашите клиенти. Макар правилата на бизнеса да са се променили с годините и да продължават да се променят, неговите основи остават същите. Ние вярваме, че за да отговорим на очакванията на нашите клиенти, финансовите отчети и оповестявания трябва да бъдат допълнени с точност, разбираемост и да бъдат представени справедливо. 

Одитът е ключов компонент, благодарение на който поддържате доверието във Вашата компания и финансовата система като цяло. За да се постигне това е необходимо одитът да бъде адаптиран към постоянния скептицизъм и анализ от страна на инвеститорите и да бъде адекватен спрямо бързоразвиващата се корпоративна среда. Качеството и последователността са в основата на това, което правим в Кроу България.

Одитът не само Ви дава увереност за съответствие съгласно стандартите за отчитане, той осигурява и много други допълнителни предимства. Пример за това е идентифицирането на проблеми в управлението отвътре, което може да Ви помогне да определите предизвикателствата, пред които сте изправени в момента и да предотврати появата на нови такива. 

Ние постигаме това като прилагаме най-новите нормативни стандарти и напълно проучваме и разбираме  не само вашия бизнес, но и индустрията, в която се развивате като цяло. Ние взимаме под внимание всички рискове, пред които е изправена компанията Ви към момента или може да бъде в бъдеще; как Вашето ръководство се справя с тези рискове и дали докладите на заинтересованите страни са достатъчно прозрачни.  

Одит екипите на Кроу България включват висококвалифицирани професионалисти, някои от които са регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и членове на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители (АССА). Нашата методология е разработена съгласно Международните одиторски стандарти.

Нашите одитни услуги включват:

  • Независим финансов одит
  • Корпоративно отчитане
  • Ангажименти за преглед на финансови отчети
  • Договорени процедури
  • ИТ одит