Advisory services

Консултантски услуги

Какво предлагаме

Без значение от естеството на Вашия бизнес, съществуват две основни понятия, които винаги следва да се взимат предвид – растеж и промяна. Ние от Кроу България се стремим да създадем стратегии, които да подпомогнат растежа на Вашия бизнес по иновативен начин, като в същото време търсим начини да намалим разходите Ви. Също така е важно да се адаптирате към бързо променящата се бизнес среда и да бъдете подготвени и достатъчно креативни спрямо тези промени.

Нашият консултантски екип се отличава със знания и опит, придобити на местно и международно ниво, благодарение на което Ви помага да вникнете в същността на Вашия бизнес и свързаните с него предизвикателства. Всички разработени от нас стратегии за справяне с тези предизвикателства са специално съобразени с Вас и Вашия бизнес. Нашето желание е да Ви помогнем не само да се развивате по-бързо, но и „по-умно“.

Това което е важно да се отбележи е, че за да изградим една стабилна организация, да намалим разходите и да подпомогнем Вашия растеж чрез иновации, ние бихме желали да се консултираме с Вас по време на всяка стъпка от тези процеси. Когато работим за тези благоприятни промени  във Вашата организация, нашата цел не е единствено да разработим стратегия за Вас – нашата цел също така е да Ви подкрепяме при нейното прилагане и изпълнение.

Ние помагаме на нашите клиенти при сливания, придобивания, преструктуриране, синергии и при сключване на по-добри бизнес сделки като цяло. Ние се стремим да разработим правилната стратегия за тях преди сделката да бъде изпълнена, да им помогнем да я приключат като идентифицираме ключовите моменти при преговорите, както и да участваме в прилагането на промените, възникнали след приключване на сделката.

По време на целия ангажимент ние работим в тясно сътрудничество с ръководството и служителите на организацията, чиято работа се отнася към нашия ангажимент. Ние сме убедени, че успешното изпълнение на проекта зависи от участието и приноса на всеки един член на организацията.

Нашите консултантски услуги включват:

  • Корпоративни финанси
  • Преструктуриране
  • Транзакции
  • Анализ и оптимизация на бизнес операциите
  • Финансово управление
  • Оптимизация на кадровата структура
  • ИТ консултации