Gyulyay Rahman

Гюляй  Рахман

Съдружник
Гюляй Рахман е Съдружник Одит и Счетоводство в Кроу България. Притежава бакалавърска и магистърска степен по Финанси и следните международни професионални сертификати: ACCA, CIA и CRMA. Основният опит на г-ца Рахман е в сферата на одита и консултациите на публични дружества; корпоративни финанси; вътрешен одит и корпоративно управление. Притежава над 11 години професионален опит в областта на одита и корпоративните финанси.