Crowe Horwath Bulgaria

Кроу Глобал

Кроу България е член на Кроу Глобал – глобална мрежа от над 200 фирми, предоставящи счетоводни и консултантски услуги в 130 държави по света. Фирмите членове на Кроу Глобал са фокусирани върху изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите, като поставят на първо място техните разбирания, нужди и цели. Резултатите от това водят до иновативни бизнес решения в областта на одита, данъците, управлението на риска и консултантските услуги, съобразени изцяло с нуждите на всеки индивидуален клиент и решения, които значително подобряват дейността на бизнеса и повишават конкурентоспособността.

Съгласно Международния счетоводен бюлетин през февруари 2018 г. Crowe Global се класира на 8-мо място сред най-големите световни мрежи за професионални услуги.