Insights

Minimum bezoldiging bedrijfsleiders

Bestuurder van vennootschap fiscaal bedrijfsleider van de klant?

Twee arresten van het Hof van Cassatie van begin dit jaar, bevestigen het fiscale lot enerzijds van de bestuurder van een dienstverleningsvennootschap