Insights

Voorafbetalingen 2020

Denk vóór 20 december aan uw voorafbetalingen voor boekjaar 2020!

2020-12-04 Zoals u weet, werden in het kader van de coronacrisis wijzigingen aangebracht aan het bonificatiesysteem van de voorafbetalingen