koopkrachtpremie

Koopkrachtpremie

1-8-2023
koopkrachtpremie

Al eind 2022 besliste de overheid dat er geen loonmarge is voor 2023 – 2024 en dat er dus ook geen ruimte is voor bedrijven om loonsverhogingen toe te kennen. Als alternatief werd besloten dat er wel een koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques kan worden toegekend. Hoe zit dat nu juist met die koopkrachtpremie en wat betekent dit voor u?

 

Wat is de koopkrachtpremie?

Het is een nieuwe maatregel van de overheid om de inflatie te bestrijden en uw koopkracht te vergroten. De koopkrachtpremie is een fiscaal voordelige premie die werkgevers kunnen toekennen aan hun werknemers wanneer de onderneming een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald in 2022.

De toekenning dient te gebeuren op basis van een schriftelijke collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of via een individuele overeenkomst bij gebrek aan vakbondsafvaardiging. In het geval van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak, voegt men een verantwoording toe dat men een onderneming is waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

Let wel, sommige sectoren zijn op het niveau van het paritaire comité aan het bepalen wat er wordt begrepen onder hoge winst of uitzonderlijk hoge winst en welke bedragen er dan maximaal mogen toegekend worden.

 

 

Hoeveel bedraagt de koopkrachtpremie?

Het maximumbedrag van de koopkrachtpremie, hangt af van de winst van je bedrijf:

  •  Voor ondernemingen die een hoge winst behaalden, bedraagt de bovengrens van de premie 500 euro per werknemer.
  • In geval van een uitzonderlijk hoge winst, wordt dit maximumbedrag opgetrokken tot 750 euro per werknemer. Opgelet: de koopkrachtpremie mag in geen geval worden ingezet als vervanging van of compensatie voor premies, loon, voordelen in natura of enig ander voordeel, al dan niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met het maximum bedrag bepaalt binnen de sector waartoe de werkgever behoort.

 

 

Wat kan de werknemer kopen met de cheques?

De koopkrachtpremie heeft de vorm van consumptiecheques waarmee werknemers er dezelfde essentiële producten en diensten kan betalen als met maaltijd- en ecocheques.

 

Welke kosten zijn verbonden aan de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie is gunstig zowel voor de werknemer als de werkgever. De premie is enerzijds 100% fiscaal aftrekbaar en volledig vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing voor werknemers en anderzijds betaalt de werkgever slechts 16,5% patronale bijdrage.

 

Wanneer betalen we de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie dient vóór 31 december 2023 besteld te worden. De premie zal worden gestort op de elektronische kaart van de provider (zelfde kaart als voor de maaltijdcheques en/ of ecocheques) en de werknemer heeft tijd om het bedrag te besteden tot 31 december 2024.

 

Nog vragen?

Crowe Spark HR & Payroll Services helpt u graag verder met al uw vragen over de koopkrachtpremie