Regulatory update

Actualització regulatòria Fiscal

Departament Fiscal
11/04/2018
Regulatory update
El règim jurídic andorrà, en matèria de tributació, és objecte d'una esmena constant amb l'objectiu d'ajustar les seves normes a les noves circumstàncies i situacions existents a la societat andorrana.
 
A aquest efecte, el resum del contingut més rellevant és:
  • Reglament sobre el règim fiscal de les reestructuracions empresarials: Desenvolupament del contingut de les diferents obligacions d'informació aplicables a les operacions de reestructuració corporativa previstes a la Llei 17/2017 del Règim Fiscal Especial.
  • Modificació del reglament de la CIT: Obligació de presentar informació addicional relacionada amb l'exempció prevista a l'article 20 de la Llei de l'Impost sobre Societats, que s'aplicarà als dividends i als ingressos derivats de la transmissió d'accions.
  • Modificació del Reglament d'Impostos sobre la Propietat: Presentar abans del 31 de març de cada any en relació amb la situació corresponent a 31 de desembre del precedent exercici fiscal.
  • Intercanvi d'informació fiscal: Terminis de revisió i comunicació de la informació financera objecte d'intercanvi autònom i obligacions formals.
  • Doctrina de l'Administració Tributària: anàlisi de la consulta formulada relacionada amb les implicacions que podrien derivar-se de la donació del propietari nu de diversos elements afectats a una activitat econòmica des del punt de vista de l'IGI: