Andorra

La nostra Firma

Crowe Andorra és una de les principals Firmes de serveis professionals del Principat d'Andorra.

La Firma

Crowe Andorra és una de les principals Firmes de serveis professionals del Principat d’Andorra. Des de la irrupció en el territori, ha anat adquirint un extens coneixement i experiència sobre la indústria i l’economia locals, llaurant-se una reputació com a firma d’alta qualitat, que li permet oferir en l’actualitat serveis d’auditoria a entitats públiques i privades, així com ajudar als seus clients a assolir els seus objectius gràcies al seu ampli coneixement sobre l’assessorament comptable, fiscal i legal.

Compta actualment amb un equip plural i altament qualificat de més de 40 professionals, que posen al servei dels nostres clients la vocació de servei i els seus coneixements per tal de garantir un resultat òptim.

Així mateix, forma part de Crowe Global, una de les 10 firmes d’auditoria i de serveis professionals més grans del món i amb reputació internacional irreprotxable. Aquesta xarxa conté més de 200 firmes independents en el camp de l’auditoria, de l’assessorament comptable, fiscal i legal, operant en més de 130 països de tot al món als que és present amb més de 640 oficines i amb més de 33.000 professionals.

La nostra missió

El nostre objectiu és donar un servei amb el màxim rigor tècnic, garantint els estàndards de qualitat i ètica professional, exigits en el marc de la nostra activitat, per tal d’ajudar als clients a assolir els seus objectius professionals, econòmics i socials.

En aquest sentit, prestem els nostres serveis basant-nos en la confiança, compromís, confidencialitat, independència, experiència i qualitat dels nostres serveis, trets comuns a la xarxa internacional de Crowe Global.

Història

Antoni Bisbal Galbany i Vladimir Fernández Armengol, actuals socis directors, van assolir al llarg de la seva carrera professional una sòlida experiència i un extens coneixement tant del mercat local com internacional, en els camps de l’auditoria, la fiscalitat i l’assessorament comptable de la mà de grans firmes internacionals. Aquesta circumstància els va permetre assolir una posició professional privilegiada que els va valdre la confiança de clients i companys de professió.

L’Any 2006, van fundar Alfa Capital, firma de serveis professionals especialitzada en els camps de l’auditoria, l’assessorament comptable i fiscal, aconseguint des d’aleshores convertir-se amb una de les firmes de referència del Principat.

Després de diversos anys de creixement continuat, i amb l’objectiu de poder oferir un servei global que pogués donar resposta a totes i cada una de les necessitats dels seus clients, Alfa Capital va entrar a formar part l’any 2015 de la firma internacional Crowe Global, adoptant la denominació actual de Crowe Andorra. Aquest canvi però, no va suposar en cap cas l’alteració en l’estructura de treball, de propietat ni directiva de la Firma, mantenint les seves arrels nacionals i els seus principis rectors.

L’any 2017, i amb la finalitat de poder oferir un major ventall de serveis, Crowe Andorra va crear el departament d'assessorament legal. Amb aquesta creació Crowe Andorra pot oferir actualment no només els serveis que ja venia prestant (auditoria, assessorament comptable i fiscal) sinó també serveis d’assessorament legal en afers civils, laborals, mercantils, societaris, processals  i administratius.

Actualment, Crowe Andorra és l'única firma de serveis professionals del Principat amb capacitat d’oferir un ventall de serveis professionals tan ampli.

L’objectiu a futur és seguir comptant amb la confiança del nostres clients i col·laboradors per tal de seguir creixent junt amb els nostres clients, sense perdre la capacitat d’oferir un servei rigorós, professional i excel·lent.