Our Values

Valors

Els nostres valors reflecteixen el que creiem.
Qualitat

Ens comprometem a proporcionar serveis  d’auditoria, d'assessorament comptable, fiscal, i legal de qualitat excel·lent, i ens esforcem per proporcionar el valor màxim als nostres clients.

Confiança

La confiança és el pilar fonamental de Crowe Andorra, és el valor pel qual els nostres clients arriben a nosaltres, fent que els seus problemes financers o inquietuds empresarials siguin els nostres.

Confidencialitat
Busquem la màxima confidencialitat, respecte i eficiència en les relacions amb els nostres clients i parts interessades en totes les àrees del nostre negoci, així com la ètica professional exigits en el marc de la nostra activitat.
Anticipació

Entenem que la millor manera d’actuar és sempre preveure les conseqüències de qualsevol decisió o acte. És per aquest motiu que intentem sempre anticipar-nos als esdeveniments i procurem orientar els nostres serveis per donar resposta no només a les necessitats actuals dels nostres clients sinó també les futures.

Compromís

Mitjançant aquest valor, la Firma vol establir una relació de confiança a llarg termini amb els nostres clients, fonamentada en la lleialtat i professionalitat dels nostres professionals en les diferents àrees de negoci: assessorament fiscal, comptable, legal i en serveis d' auditoria.

Dedicació

La dedicació i esforç dels nostres professionals és sempre màxima, sent un dels nostres trets diferenciadors. Convertim en propis els problemes i necessitats dels nostres clients per tal de donar la millor solució i resposta.

Experiència

Amb la nostra experiència i qualitat en la prestació de cada una de les branques professionals volem ajudar els nostres clients i les persones a buscar l'excel·lència i l’assoliment dels seus objectius.

Independència

Actuem amb honestedat i independència durant el nostre treball com a auditors i assessors comptables, fiscals i legals, i en les nostres relacions amb els clients, l’equip de treball i terceres parts interessades.

Rigor

Ens caracteritzem per prestar serveis d’alta qualitat que no només donin resposta a allò que se’ns demana, sinó que compleixin amb les normes, confidencialitat, ètica i amb el codi deontològic de la nostra activitat. Procurem que els serveis que prestem estiguin a l’alçada de les nostres expectatives.

Atenció personalitzada

Entenem que cada client té necessitats específiques i concretes, no podent per tant resultar-li vàlides solucions genèriques que apliquen altres despatxos. És per aquest motiu que les nostres solucions són sempre fetes a mida, tenint en compte les particularitats i circumstàncies de cada encàrrec i client.

Servei integral

Disposem de 4 àrees de negoci que treballen de manera integrada amb la finalitat d’oferir solucions completes i exhaustives que donin resposta als ràpids canvis ocasionats en l’economia. Només així podem donar un servei que tingui en compte totes les possibles implicacions pel negoci.

Internacionalització

La presència internacional de Crowe en més de 130 països ens permet coordinar un assessorament integral en qualsevol estat del món i donar suport als nostres clients envers aquelles qüestions tributàries vinculades amb altres jurisdiccions.