living in Andorra

Viure i invertir a Andorra

Perquè crear o traslladar un negoci a Andorra?

El Principat d’Andorra té una posició estratègica al continent europeu, ja que està situat entre Espanya i França, i es troba a prop de ciutats dinàmiques com Barcelona, Toulouse o Girona. L’economia andorrana té actualment un caràcter marcadament expansiu, resultat d’un procés d’obertura i liberalització que s’ha vist incrementat en els últims anys. La liberalització de les inversions estrangeres, juntament amb la signatura de convenis de doble imposició, ha posicionat al país en situació de competir en igualtat de condicions amb economies veïnes, convertint al Principat en un destí atractiu per a nous sectors i empreses. Així doncs, crear o traslladar un negoci a Andorra té molts avantatges, entre les quals destaquem el favorable escenari

econòmic del país, el seu sistema financer sòlid i estable, així com l’atractiu sistema fiscal.

Des de Crowe Andorra considerem que les inversions i les empreses estrangeres contribueixen al desenvolupament econòmic del país, oferint una diversificació més gran de l’economia i aportant un alt valor afegit al Principat. Així doncs, comptem amb un equip de professionals especialitzats en la matèria, els quals s’encarreguen d’analitzar la millor alternativa per a cada inversor estranger, així com d’executar tots els tràmits i procediments necessaris per a l'efectiva incorporació de l’inversor estranger al Principat d’Andorra.

Constituir una societat andorrana

Actualment no existeixen limitacions a la inversió de capital estranger en les societats andorranes. Així doncs, una persona física o jurídica estrangera pot adquirir (ja sigui per subscripció de noves accions o participacions, o bé d’adquisició d’accions o participacions de societats ja existents) fins al 100% del capital social d’una societat constituïda al Principat d’Andorra. Ara bé, cal tenir en compte que el Govern ha d’autoritzar les inversions estrangeres que superin el 10% del capital social. Per tant, l’inversor estranger s’haurà d’atendre a les disposicions contingudes en la legislació vigent en matèria d’inversió estrangera, a part dels requisits i passos necessaris a nivell mercantil i de comerç.

Així doncs, el procés de constitució de societats a Andorra per part de socis estrangers està conformat per un seguit de tràmits i autoritzacions que es detallen a continuació:

Procés consitució societat4

Una vegada constituïdes, totes les societats andorranes han de complir una sèrie d’obligacions formals, les quals s’indiquen a continuació:

 


Obligacions formals de les societats

Descarrega el fulletó informatiu respecte les obligacions formals de les societats i els serveis recurrents que Crowe ofereix

Viure a Andorra

RESIDENCIES ACTIVES
RESIDENCIES PASSIVES
RESIDENCIES ACTIVES
Les residències actives permeten viure i treballar al Principat d'Andorra, serà necessari tramitar i obtenir el permís de residència per compte propi o compte alié, de forma temporal o permanent.

 

Dins de les residències actives, distingim aquelles que s’obtenen per a treballar per compte propi, de les que s’obtenen per a poder treballar per compte aliè.

 • Residència per compte propi: En aquesta tipologia distingim:
  • Com a professional titulat. Permís de residència i treball condicionat a l’obtenció d’una autorització de professional liberal, entre d’altres requisits.
  • A través de societat. Permís de residència i treball condicionat al compliment dels següents requisits:
   • Haver constituït una societat, prèvia obtenció de l’autorització d’inversió estrangera corresponent
   • Tenir en l’esmentada societat, una participació superior al 34%
   • Ser administrador de la societat
   • Dipositar a l’Autoritat Financer Andorrana (AFA) l’import de 50.000 € no remunerats, a excepció d’empreses dedicades a l’economia digital, l’emprenedoria o la innovació.

 

 • Residència activa per compte aliè: En aquesta tipologia distingim:
  • Residència i treball per compte aliè. Pot ser temporal o indefinit. S’obté, entre altres requisits, obtenint un contracte de treball amb una empresa andorrana.
  • Treball de fronterer. Pot ser temporal o indefinit, a través d’un contracte amb una empresa andorrana, però residint fora del Principat d’Andorra.
  • Permís de treball sense residència. Per aquelles persones que tinguin un contracte de treball amb una empresa andorrana però realitzin el treball a l’estranger.
  • Permís per a joves amb opció a treball

RESIDENCIES PASSIVES

Les residencies passives son les que permeten residir al Principat, sense exercir-hi una activitat professional

Dins de les residències passives, distingim diferents tipus:

 • Permís de residència sense activitat lucrativa. Aquest tipus de permís és el conegut pròpiament com a residència passiva. Entre d’altres requisits, s’obté amb el compliment dels següents:
  • Efectuar una inversió en actius andorrans de 600.000 €, saltat excepcions.
  • Efectuar un dipòsit no remunerat a l’AFA, per un import de 47.500 €
  • Establir la residència al Principat durant, almenys, 90 dies per any natural
  • No exercir cap activitat professional, a excepció de la gestió del patrimoni propi

    

 • Permís de residència per professionals amb projecció internacional, per raons d’interès científic, cultural o esportiu.

   

 • Permís de residència per reagrupament familiar. Permís de residència per a cònjuges, fills, ascendents a càrrec d’un nacional andorrà o titular d’autorització de residència i treball.

   

 • Residència per a nòmades digitals. Permís de residència per aquelles persones que, per dur a terme el seu treball, no requereixen disposar d’una ubicació geogràfica concreta, i utilitzen la tecnologia. Per obtenir aquest tipus de permís és necessari tenir la condició de nòmada digital, atorgada pel ministeri encarregat de l’economia.

   

 • Residència per emprenedors estrangers. Per a les persones que participin en el programa d’emprenedors estrangers que impulsa el ministeri encarregat de l’economia.

Com us pot ajudar Crowe?

Desde Crowe Andorra oferim l'assessorament necessari per a l'inversor estranger analitzant quin tipus de residència i estructura és òptima en cada cas.
David Cuesta
David Cuesta
Senior Manager del Departament  Investment, Corporate & Transactions 
Crowe Andorra