Foto Audit

Auditoria

L’objectiu és proporcionar serveis d'auditoria d'alta
qualitat per cobrir les necessitats dels nostres clients. Això és garantit per un equip que treballa amb els més alts estàndards tècnics .

Auditoria

En l’actual entorn macroeconòmic, la certificació de la informació financera s’esdevé com una garantia de qualitat i compliment amb la normativa comptable d’aplicació. Aquesta acreditació és valorada positivament per grups d’interès com poden ser entitats bancàries, accionistes, potencials inversors, etc. A Crowe Andorra comptem amb múltiples solucions encaminades a donar diferents tipus de seguretat sobre la informació financera objecte d’anàlisi i d’un equip de professionals qualificats que presten serveis d’alta qualitat i que ofereixen als nostres clients un valor afegit que va més enllà de la certificació que emetem a través dels diferents tipus d’informes.

D’altra banda, tenim l’experiència i el know- how necessaris per a donar un servei integral als nostres clients. En aquest sentit volem remarcar que Crowe Andorra és una de les poques firmes de serveis professionals que té autorització per signar auditories financeres i fiscals tant a Espanya com al Principat d’Andorra, d’acord amb els requisits establerts en les legislacions dels esmentats països.

Així mateix, al pertànyer a la xarxa internacional Crowe Global tenim una posició privilegiada per oferir solucions de negoci que aportin valor i èxit als projectes dels nostres clients.
Serveis
  • Auditoria de Comptes Anuals individuals i consolidats.
  • Revisions limitades. 
  • Informes de procediments acordats.
  • Treballs de revisió per òrgans reguladors.
  • Informes assurance.
  • Emissió de recomanacions per a la millora o l’adequació dels sistemes d’obtenció d’informació financera, de les polítiques comptables, del control intern, de la gestió de riscos de negoci, etc.
  • Informes de diligència deguda (Due Diligence).

Necessita la nostra ajuda?

No troba els serveis què necessita? Seguidament trobarà les nostres dades. No dubti en contactar-nos.
Antoni Bisbal
Antoni Bisbal
Soci Director
Crowe Andorra
Vladimir Fernandez
Vladimir Fernández
Soci Director
Crowe Andorra
Ivan Sotillo
Ivan Sotillo
Gerent del Departament d'Auditoria
Crowe Andorra