Tư vấn Quản trị Rủi ro

Tư vấn Quản trị Rủi ro

Mục đích và sản phẩm của dịch vụ:

Mục đích chính của dịch vụ này là hỗ trợ khách hàng thiết lập / hoặc cải thiện bộ phận Quản trị Rủi ro trong doanh nghiệp

Sản phẩm của dịch vụ này có thể bao gồm:

  • Quy chế Quản trị Rủi ro, gồm: Mục tiêu, chức năng, trách nhiệm và quyền của Bộ phận Quản trị Rủi ro và các bộ phận liên quan.
  • Chương trình Quản trị Rủi ro gồm: (1) xác định và định nghĩa các loại rủi ro trong doanh nghiệp, (2) Đánh giá mức độ rủi ro (xác xuất xẩy ra và mức độ ảnh hưởng), (3) Các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro; (4) Các biện pháp phát hiện dấu hiệu rủi ro phát sinh; (5) Phương án xử lý giảm thiểu tổn thất khi rủi ro (bao gồm khủng hoảng) xẩy ra; (6) Kế hoạch khôi phục và bảo đảm duy trình hoạt động của doanh doanh nghiệp sau sự cố.
  • Chương trình làm việc định kỳ với các bộ phận liên quan để bảo đảm các thủ tục, chương trình, và kế hoạch liên quan đến rủi ro được tuân thủ đầy đủ và chính xác theo như Chương trình Quản trị Rủi ro đã xây dựng.
  • Chế độ báo cáo cho ban lãnh đạo doanh nghiệp để kịp thời cập nhật tình hình và giải pháp. 

Khách hàng của dịch vụ này gồm:

  • những doanh nghiệp phát triển với cấu trúc phức tạp và quy mô ngày càng lớn, có nhu cầu thành lập Bộ phận Quản trị Rủi ro để bảo đảm công việc quản trị rủi ro được chuyên môn hóa hơn, chuyên nghiệp hơn và do đó đạt hiệu quả hơn.

Dịch vụ được cung cấp qua các bước sau:

  • Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: Chúng tôi trao đổi với khách hàng để hiểu rõ và xác nhận vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng, sau đó tư vấn và giải thích cho khách hàng hiểu và đồng thuận với cách thức chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ thống nhất với khách hàng về các mục tiêu của dịch vụ, phạm vi, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.
  • Thực hiện dịch vụ (tại văn phòng của khách hàng): Chúng tôi quan sát và nghiên cứu các tài liệu của khách hàng để hiểu về các nguyên tắc quản trị hiện đang được thực tế áp dụng, hoạt động kinh doanh, văn hóa quản trị, cấu trúc tổ chức,…. Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với các nhân sự liên quan của khách hàng để xác nhận các nhận định và tìm hiểu  thêm thông tin.
  • Chuẩn bị sản phẩm: Chúng tôi sẽ chuẩn bị các sản phẩm như đã thỏa thuận với khách hàng và sau đó gửi cho khách hàng để xem xét và phản hồi trước khi chính thức phát hành. Các cuộc họp sẽ được diễn ra tiếp theo để giải thích thêm về các sản phẩm.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.