Tư vấn Phát hiện Gian lận

Tư vấn Phát hiện Gian lận

Mục đích và sản phẩm của dịch vụ:

Với dịch vụ này, chúng tôi đóng vai trò là một bên độc lập, khách quan và bảo mật hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết và chuyên nghiệp nhằm xác định và phát hiện các gian lận trong doanh nghiệp khi phát sinh các dấu hiệu bất thường.

Sản phẩm của dịch vụ này có thể bao gồm:

  • Báo cáo trình bày các phát hiện và bằng chứng về gian lận (nếu có) dựa trên các thủ tục được thực hiện.
  • Các khuyến nghị để giúp khách hàng sớm ngăn ngừa và phát hiện các gian lận trong tương lai.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bảo đảm công việc được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả, vấn đề của khách hàng sẽ được xử lý dứt điểm và toàn diện.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thực hiện dịch vụ này đối với các gian lận liên quan đến số liệu và chứng từ kế toán, tình hình tài chính, tài sản, và hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

Khách hàng của dịch vụ này có thể là bất kỳ doanh nghiệp nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ được cung cấp qua các bước sau:

  • Họp trao đổi sơ bộ ban đầu: Chúng tôi trao đổi với khách hàng để hiểu rõ và xác nhận vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng, sau đó tư vấn và giải thích cho khách hàng hiểu và đồng thuận với cách thức chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ thống nhất với khách hàng về các mục tiêu của dịch vụ, phạm vi, thời hạn và lịch trình thực hiện, cách thức hợp tác và hỗ trợ giữa hai bên (đặc biệt khi có thời hạn gấp hoặc thiếu hụt nguồn lực), danh sách các tài liệu cần cung cấp, các lưu ý về các thủ tục quan trọng và/hoặc rủi ro lớn cần hai bên thực sự lưu tâm,…. Bước này có thể được thực hiện thông qua email và/ hoặc qua các cuộc họp trực tiếp, tùy thuộc vào khách hàng.
  • Thực hiện dịch vụ (tại văn phòng của khách hàng): Sau khi nghiên cứu các dữ liệu và tài liệu liên quan mà khách hàng cung cấp, các chuyên gia chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết, có thể bao gồm: kiểm tra và đối chiếu chứng từ, giám định chứng từ, phỏng vấn, kiểm tra hệ thống, so sánh đối chiếu số liệu, gửi thư xác nhận với bên liên quan, tham vấn ý kiến chuyên gia chuyên ngành,….
  • Chuẩn bị sản phẩm: Chúng tôi sẽ chuẩn bị các sản phẩm như đã thỏa thuận với khách hàng và sau đó gửi cho khách hàng để xem xét và phản hồi trước khi chính thức phát hành. Các cuộc họp sẽ được diễn ra tiếp theo để giải thích thêm về các sản phẩm.
  • Tư vấn cho khách hàng: những giải pháp phù hợp để xử lý các gian lận được phát hiện, cũng như tư vấn những cách giúp cải thiện hệ thống ngăn ngừa và phát hiện gian lận trong tương lai

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.