Financial Management Advisory

Tư vấn Quản trị Tài chính

Với dịch vụ này, chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Theo đó, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc  như sau: 

  • Định kỳ phân tích các báo cáo tài chính của khách hàng để phát hiện các vấn đề cần lưu ý (ví dụ: những điểm bất thường cần làm rõ, những dấu hiệu rủi ro thanh toán hay kinh doanh, những điểm giúp có lợi về tài chính…) và khuyến nghị các hướng xử lý kịp thời và phù hợp. Báo cáo tài chính có thể cho biết rất nhiều điều về tình hình công tác kế toán, rủi ro tài chính, hiệu quả kinh doanh, tình hình quản trị doanh nghiệp. 
  • Rà soát các chính sách kế toán - tài chính và thủ tục kiểm soát liên quan để giúp tiết kiệm chi phí hay cải thiện hiệu quả kinh doanh.
  • Tư vấn giúp cải tổ bộ phận quản trị tài chính (về mục tiêu, cơ cấu tổ chức, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, cách thức báo cáo) sao cho phù hợp với mô hình quản trị, mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp. 
  • Cho ý kiến độc lập trong từng sự việc cụ thể khi được khách hàng tham vấn.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới