bro

Västerås

Crowe Västerås AB
entre

Revisorer med bred kompetens. Konsulter för snabba insatser. 

Crowe Västerås AB startade sin verksamhet 1993, då under namnet Hanneryd & Colling Revision AB och blev medlemmar i dåvarande Horwath International år 2000. Byrån består numera av 12 anställda varav 2 är kvalificerade revisorer och 2 är auktoriserade redovisningskonsulter. Vårt kontor är beläget centralt i Västerås.

Uppdragsgivarna är i huvudsak små och medelstora familjeägda företag i Mälardalen, huvudsakligen i Västerås med omnejd. Av erfarenhet vet vi vad våra kundföretag har för önskemål vad avser engagemang, servicegrad samt effektivt och målinriktat arbete. Vi gör alltid vårt bästa för att tillfredsställa dessa önskemål inom de regler vi har att följa.

Våra huvudsakliga arbetsområden är redovisning och revision, men vi tillhandahåller också tjänster inom

  • Kvalificerade skattefrågor
  • Ekonomisk planering och kontroll 
  • Företagsvärdering
  • Due dilligence 
  • Generationsskiften 
  • Fåmansföretagsfrågor mm

 

Vårt sätt att arbeta bygger på att vara en liten effektiv och självbestämmande organisation. För att komplettera och verifiera vår egen kunskap har vi ett stort kontaktnät med självständiga specialister inom närbesläktade arbetsområden såsom juridik, skatter och IT. Såväl nationellt som internationellt har vi också samarbete inom Crowe Global-organisationen. 

 

Förtroende är en känsla. Välj revisionsbyrå därefter.

Att välja ekonomisk rådgivare och revisor är ett beslut som påverkar dig och ditt företag under lång tid. Ett bra samarbete med bred kompetens och förmåga att analysera och diskutera är en viktig del av företagets konkurrenskraft. Rätt partner innebär också trygghet i de privatekonomiska frågorna.

Vår ambition är att utveckla varje kunduppdrag, oberoende av storlek eller karaktär, till ett verkligt bra samarbete. Du får en personlig kontaktperson med övergripande kundansvar och slussas inte runt bland olika medarbetare. Detta borgar för en nära relation till dig som kund samt för att tjänsterna skall bli utförda på bästa sätt. 

 

Välkommen att kontakta oss för ett möte!