Stockholm

Stockholm

Crowe Osborne AB
kontorssnack

Revisorer med bred kompetens. Konsulter för snabba insatser.

Osborne Johnsons Revisionsbyrå grundades 1934 av civilekonomen och juristen Osborne Johnson. Idag heter byrån Crowe Osborne AB som är en etablerad byrå med omkring 40 anställda i Stockholm, och medlemmar i ett av världens 10 främsta nätverk av oberoende revisionsbyråer, Crowe Global.

Vi erbjuder lokal service med tjänster av hög kvalitet inom områdena revision, redovisning och skatter samt annan kvalificerad affärsrådgivning. Vårt huvudsakliga arbetsområde är revision, men vi tillhandahåller också tjänster inom: 

  • Kvalificerade skattefrågor
  • Ekonomisk planering och kontroll
  • Företagsvärdering
  • Due diligence
  • Generationsskiften 
  • Fåmansföretagsfrågor mm
  • Ekonomiservice

Vårt sätt att arbeta bygger på att vara en liten effektiv och självbestämmande organisation. För att komplettera och verifiera vår egen kunskap har vi ett stort kontaktnät med självständiga specialister inom närbesläktade arbetsområden såsom juridik, skatter, IT. Såväl nationellt som internationellt har vi också samarbete inom Crowe Global-organisationen. 

 

Förtroende är en känsla. Välj revisionsbyrå därefter.

Att välja ekonomisk rådgivare och revisor är ett beslut som påverkar dig och ditt företag under lång tid. Ett bra samarbete med bred kompetens och förmåga att analysera och diskutera är en viktig del av företagets konkurrenskraft. Rätt partner innebär också trygghet i de privatekonomiska frågorna.

Vår ambition är att utveckla varje kunduppdrag, oberoende av storlek eller karaktär, till ett verkligt bra samarbete. Du får en personlig kontaktperson med övergripande kundansvar och slussas inte runt bland olika medarbetare. Detta borgar för en nära relation till dig som kund samt för att tjänsterna skall bli utförda på bästa sätt. 

 

Välkommen att kontakta oss för ett möte!